Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk
Dæk & maskine

Dagpengeberegner og DIS til brutto


INDHOLDET ER OPDATERET OG KONTROLLERET 4. januar 2019


Her kan du beregne hvilken dagpengesats du er berettiget til, hvis du bliver arbejdsløs.

Dagpengeberegneren tager selv højde for op- eller nedrunding til gældende maksimums- og minimumssatser (maksimumsats i 2019 er 871 kr. om dagen - 5 dage om ugen, 4,3 uger i gennemsnit om måneden).

For medlemmer som er på DAS-hyre eller landindkomst, kan bruttoløn incl. faste tillæg indskrives direkte i dagpengeberegneren.

For medlemmer som er på DIS-hyre, skal en bruttohyre først udregnes efter omregningsskalaer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for henholdsvis:
1) Uden for begrænset fart med fradrag på 56.900 kroner årligt -
Udenrigsfart 1 (skibe < 500brt - se nedenfor "DIS til brutto 2019").
2) Uden for begrænset fart med fradrag på 105.000 kroner årligt -
Udenrigsfart 2 (skibe > 500 brt - se nedenfor "DIS til brutto 2019").
3) Begrænset fart (se nedenfor "Definition af begrænset fart")

En automatisk beregning kan ske gennem link i boksen "DIS til brutto beregnere".

Definition af begrænset fart

* Fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed med skibe, der væsentligst sejler på danske indsøer, indre vandveje og fjorde.
* Anvendelse af skibe i stationær virksomhed, herunder havnefart og lignende.
* Rutetrafik, hvor sejldistancen fra havn til havn er mindre end 50 sømil.
* Anden fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed, når forholdene er sådan, at den pågældende person har mulighed for regelmæssigt at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Beregnere og ordinær arbejdsmarkedsløn

Man skal være opmærksom på at beregnerne er specifikt udarbejdede i forhold gældende lov og senest oplyste faktorer for omregning af DIS-indkomst fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Hverken DIS-indkomster eller dagpengeberegninger opererer med arbejdsmarkedsbidrag (AMB). Det betyder at de bruttolønninger som udregnes af modellerne kun svarer til 92% af en ordinær arbejdsmarkedsløn.
Hvis man vil omregne til ordinær arbejdsmarkedsløn kan det gøres ved hjælp af følgende formel:
(resultat - ATP)*100/92+ATP

 

DIS til brutto 2019

Beregningsprincipperne er uændrede fra 2018, mens skalatrin er marginalt ændrede.

Ny bekendtgørelse BEK nr 1584 af 18/12/2018

Skalatrin og faktorer ved omregning af DIS-indkomst se Kapitel 6 i:
Vejledning nr. 10075 af 19/12/2018 satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019 (pdf)

 

DIS til brutto 2018

Beregningsprincipperne er uændrede fra 2017, mens skalatrin er marginalt ændrede.

Ny bekendtgørelse BEK 1707 af 26/12-2017

Skalatrin og faktorer ved omregning af DIS-indkomst se Kapitel 6 i Vejledning 10268 af 20/12-2017

 

Dagpengeberegner

KUN VEJLEDENDE

Indtast din månedsløn før arbejdsmarkedsbidrag og skat.
Max. sats 2019 pr. dag er 871 kroner
(5 dage om ugen).
Bruttoløn på ca.  22.786 pr. måned giver max. sats.
(Beregningen er kun vejledende i fht. optj. dagpengeret i seneste lovrevision).

Månedsløn  [Beregn]

DIS til brutto beregnere© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Skoleskibe får dobbelttogter 2020

CO-Søfart og Metal Maritime kipper med flaget efter morgenens pos ...

Enhedslisten: -Regeringen åben overfor at flytte kontrolopgave til Søfartsstyrelsen

Finanslovsforhandlingerne førte ikke umiddelbart til en strammere ...

Samarbejdspartnere:

tjm banner 2019 fp1 195px
pfa banner 2019 fp 195px