Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk
Catering

Dagpengeberegner og DIS til brutto


INDHOLDET ER OPDATERET OG KONTROLLERET 4. januar 2018


Her kan du selv beregne hvilken dagpengesats du er berettiget til, hvis du bliver arbejdsløs.

Dagpengeberegneren tager selv højde for op- eller nedrunding til gældende maksimums- og minimumssatser (maksimumsats i 2018 er 860 kr. om dagen - 5 dage om ugen, 4,3 uger i gennemsnit om måneden).

For medlemmer som er på DAS-hyre eller landindkomst, kan bruttoløn incl. faste tillæg indskrives direkte i dagpengeberegneren.

For medlemmer som er på DIS-hyre, skal en bruttohyre først udregnes efter omregningsskalaer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for henholdsvis:
1) Uden for begrænset fart med fradrag på 56.900 kroner årligt -
Udenrigsfart 1 (skibe < 500brt - se nedenfor "DIS til brutto 2018").
2) Uden for begrænset fart med fradrag på 105.000 kroner årligt -
Udenrigsfart 2 (skibe > 500 brt - se nedenfor "DIS til brutto 2018").

3) Begrænset fart (se nedenfor "Definition af begrænset fart")

En automatisk beregning kan ske gennem link i boksen "DIS til brutto beregnere".

Definition af begrænset fart

* Fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed med skibe, der væsentligst sejler på danske indsøer, indre vandveje og fjorde.
* Anvendelse af skibe i stationær virksomhed, herunder havnefart og lignende.
* Rutetrafik, hvor sejldistancen fra havn til havn er mindre end 50 sømil.
* Anden fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed, når forholdene er sådan, at den pågældende person har mulighed for regelmæssigt at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Beregnere og ordinær arbejdsmarkedsløn

Man skal være opmærksom på at beregnerne er specifikt udarbejdede i forhold gældende lov og senest oplyste faktorer for omregning af DIS-indkomst fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Hverken DIS-indkomster eller dagpengeberegninger opererer med arbejdsmarkedsbidrag (AMB). Det betyder at de bruttolønninger som udregnes af modellerne kun svarer til 92% af en ordinær arbejdsmarkedsløn.
Hvis man vil omregne til ordinær arbejdsmarkedsløn kan det gøres ved hjælp af følgende formel:
(resultat - ATP)*100/92+ATP

 

DIS til brutto 2018

Beregningsprincipperne er uændrede fra 2017, mens skalatrin er marginalt ændrede.

Ny bekendtgørelse BEK 1707 af 26/12-2017

Skalatrin og faktorer ved omregning af DIS-indkomst se Kapitel 6 i Vejledning 10268 af 20/12-2017

 

DIS til brutto 2017

Uændrede principper og kun marginale beregningsændringer.
Ny bekendtgørelse BEK 1515 af 8/12-2016.


DIS til brutto 2016

Uændrede principper og kun marginale beregningsændringer.
Ny bekendtgørelse BEK 1514 af 16/12-2014

ATP-bidrag er pr. 1/1-2016 ændret fra 90 kr/mnd til 94,65 kr/mnd.

DIS til brutto 2015

Uændrede principper og kun marginale beregningsændringer.
Ny bekendtgørelse BEK 1417 af 16/12-2014.

DIS til brutto 2014

Beregningerne er ændret i forhold til skatteregler 2014, men beregningsprincipper (og sømandsfradrag) er uændret i forhold til 2013.
Jvf. Bekendtgørelse 1366 af 04-12-2013 (som dog mangler en sektion - sektionen fremgår af en særlig meddelelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og vil senere blive indarbejdet).

DIS til brutto 2013

Skattefradraget for søfarende som sejler uden for begrænset fart, er ændret således at:
* for sejlads med bruttotonnage på mindre end 500 tons, er fradraget på 56.900 kroner årligt (herunder også stenfiskerfartøjer og sandsugere med en bruttotonnage på 20 tons eller derover) = Udenrigsfart1
* for sejlads med bruttotonnage på 500 tons eller derover, er fradraget på 105.000 kroner årligt = Udenrigsfart2

Det betyder at der nu er 3 alternative beregningsmodeller. 

DIS til brutto 2012


Det er oplyst fra Arbejdsmarkedsstyrelsen at omregning i 2012 er uændret i forhold til omregningen i 2011.
(sendt i høring - 28/11-2010)

DIS til brutto 2011

Det er oplyst fra Arbejdsmarkedsstyrelsen at omregning i 2011 er uændret i forhold til omregningen i 2010.
(14/12-2010)

Dagpengeberegner

KUN VEJLEDENDE

Indtast din månedsløn før arbejdsmarkedsbidrag og skat.
Max. sats 2018 pr. dag er 860 kroner
(5 dage om ugen).
Bruttoløn på ca.  22.505 pr. måned giver max. sats.
(Beregningen er kun vejledende i fht. optj. dagpengeret i seneste lovrevision).

Månedsløn  [Beregn]© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Hovmester om ækvatordåb i TV2-artikel

Da Hans Sønderborg i 1962 på sin første udmønstring var messelærl ...

Pirateri: Dansk indsats i Guineabugten

Regeringen har i dag offentliggjort sit "Prioritetspapir for Danm ...
bottom banner1