Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
Færgetrafik i Danmark.
7/12-2007 Opdateret 14:15 Referat fra Konferencen 5. december.
7/12-2007
Trafik Økonomisk Forening Konference 5. december. Færgetrafik i Danmark.
Udbud, Udvikling og Udfordring for Danmarks Indenlandske Færgetrafik.

Referat af: Barno Jensen

Trafik Økonomisk Forening en uafhængig forening, der på tværs af transport-formerne er et fagligt forum - hvor viden, erfaringer og ledelsesmæssige kompetencer udveksles og formidles inden for transportpolitik, logistik og værdikæder, transportteknik, -økonomi, -forskning og -uddannelse.
TØF har siden stiftelsen i 1969 opnået en central placering som debatforum og dagsordensætter af en kvalificeret debat inden for transportens univers.

Med repræsentanter fra det nystiftede Nordic Ferry Services, Mols-Linien, Scandlines, Samsø Linien, Transportministeriet, Trafikstyrelsen samt adskillige kommuner og interesseorganisationer, var der lagt op til heftig debat på TØF’s konference, 5. december på "Hotel Kronprins Frederik" i Fredericia.

I alt 55 fremmødte, hvor Samsø Linien tegnede sig for de 12 som en naturlig konsekvens af den røre der er i rederiet, efter at de for nylig tabte licitationen på Jyllandssiden til Nordic Ferry Services.

"Nu var tiden vist moden til en debat" konstaterede den første indlægsholder på podiet, Jørn Juhl Rasmussen fra Trafikstyrelsen, med henvisning til den senere tids udmeldinger fra rederierne om "flydende broer over Kattegat", "Aktiesalg" og "Opkøb". Han bevægede sig så ind over "Udbud af Færgetrafik på Bornholm" og "Udbud af trafik for små færgeselskaber" startende med lidt historik.
De mest markante udmeldinger fra Hr. Juhl Rasmussen drejede sig om det snarlige udbud af Bornholmsbesejlingen, hvor Trafikstyrelsens succeskriterium: "mere for de samme penge" ser ud til, for alvor, at kaste lys over de store problemer som 5-års kontraktperioder giver de bydende rederier.

Som det ser ud nu kan Køge – Rønne ruten nemlig fremover betjenes med kun 1 færge. Men hverken "M/S Dueodde" eller "M/S Hammerodde", som besejler ruten i dag, opfylder kravene i det nye udbud.På Rønne – Ystad forventes der at skulle bydes ind med 2 hurtigfærger. Altså igen mindst 2 nybygninger med en afskrivning og forrentning på måske kun 5 år!
Det "nye" var, at man nu har mulighed for option på et 6. kontrakt-år!
At dømme på den manglende jubel fra salen, ikke et tiltag der ville revolutionere færgefarten.

En anden kuriositet er at Trafikstyrelsen kan lave en "aftale efter forhandling", som også var den ret man benyttede sig af i forhold til udbudet af Samsøruten Hou – Sælvig.Ifølge Samsø Liniens direktør, Valter Merrild-Hansen, er denne aftaleform kun blevet brugt én gang i EU-regi, nemlig da der skulle købes et maleri til et af bureaukrat-kontorene i Bruxelles.

I spørgerunden blev der skudt hårdt på Trafikstyrelsen, men deres repræsentanter slog ud med armene og konstaterede:
"at de da havde en mening, men den holdt de for sig selv og gjorde bare det de var sat til"
Dermed kunne tilhørende konstatere, at det ikke var i dette forum der kunne flyttes så meget som et komma i "Lov om færgefart fra juni 1999" og teksterne i udbudsbekendtgørelsen.
 
Efter at have sundet sig lidt i frokostpausen, kunne man opleve hele 3 rederidirektører på slap line:
Mads Kofod fra Bornholmstrafikken / Nordic Ferry Services, Preben Wolff fra Mols-Linien og sidst men ikke mindst, Valter Merrild-Hansen fra Samsø Linien.

Mads Kofod talte om synergieffekter ved dannelsen af det nye Nordic Ferry Services med Clipper Group i ryggen. Selskabet der fremover skal betjene ruterne Sælvig – Hou, Bøjden – Fynshav, Spodsbjerg – Tårs, Esbjerg – Fanø og sandsynligvis også Rønne – Ystad & Rønne – Køge i nær fremtid, fremkom med en særdeles spændende taktik på det færgepolitiske område:
"I stedet for at sidde og vente på at politikerne gør det der skal gøres og rederierne derefter retter ind til højre, vælger Nordic Ferry Services at gøre det stik modsatte: at gøre det der skal gøres og så må politikerne efterfølgende tilpasse lovgivningen og udbudene til virkeligheden".
En modig udmelding, der nok skal få branchen til at reagere og sætte sit præg på dagsordenen.

Preben Wolff fra Mols-Linien talte derefter om forventninger og visioner for Kattegat-rederiet.En ren salgstale, der fortalte solskinshistorien om en virksomhed med konstant fremgang og succes.
(Mols-Linien nærmer sig 1 milliard i årlig omsætning og et resultat på 65 mio. Dkr.)
På tegnebrættet lå en nybygning af en godsbærende færge fra Kalundborg til Århus i DIS!!! Derudover fremlagde den driftige direktør sin vision om "en flydende Kattegat-bro".

"Glem alt om en fast forbindelse over Kattegat! Det vil koste en bil 1.250 kr. at krydse en bro der vil koste minimum 100 milliarder + følgeinvesteringer at opføre. Dertil skal lægges et tab på Storebæltsbroen på mellem 600 og 700 millioner kroner". Efter det udsagn skitserede Preben Wolff en alternativ løsning nemlig den før omtalte "Flydende Kattegat-bro". Det krævede en udvidelse af den allerede planlagte, Holbæk – Vig motorvej, således at denne bliver forlænget til Sjællands Odde.
Pris for de 25 km: 2 milliarder kr. Oven i hatten skulle der laves en motorvej fra Holbæk til Kalundborg. Pris for de 40 km: 3 milliarder kr.

På jyllandssiden skulle der, udover de for længst vedtagne "Herning – Århus" og "Marselisborgtunnel til Århus havn" projekter, bygges en motorvej til Ebeltoft. Pris for de 40 km: 3 milliarder kr. I alt en samfundsinvestering på ca. 8 milliarder kr. "En væsentligt billigere løsning" påstod Hr. Wolff.

Når de små detaljer var på plads, kunne Mols-Linien have afgang mellem Odden og Århus hver ½ time med 6 hurtigfærger, og afgang hvert 20. minut mellem Odden og Ebeltoft. På gods-siden vil det betyde afgang hver anden time – døgnet rundt – mellem Århus og Kalundborg, med 3 nye færger.

Efter sådan et par promotion-taler fra de herrer Kofod & Wolff, var det sin sag for Valter Merrild-Hansen at skulle følge efter. Især set i lyset af at bestyrelsen bag ham, samme dag, havde meldt ud at Samsø Linien styrer direkte mod et salg og en nedlæggelse af aktieselskabet. Hårde odds.
Direktøren valgte da også at tale om emnet "EU-udbud fra vugge til grav", med et indbygget ønske om at licitations-uhyret skulle afgå ved døden i nær fremtid. Hr. Merrild-Hansen fortalte således Samsø Liniens skæbnehistorie med jysk ironi og tydelig adresse til beslutningstagerne.

Efter endnu en pause var der plads til politik igen.
Først i form af færgekonsulent Ole Munk, som i dagens anledning repræsenterede Samsø Kommune. Hr. Munk skulle messe over emnet: "Hvordan sikres en optimal færgetrafik til Samsø".
Der blev stillet spørgsmålstegn ved logikken i at bus- og togdristributører får kontrakter på op til 10 år, når rederierne ikke har tilsvarende betingelser. Svaret skulle nok findes hos EU-juristernes tankegang om, hvornår noget er en god løsning, en god nok løsning og en dårlig løsning.

Til sidst var det Kalundborgs borgmester Tommy Dinesen der skulle give sin version af færgefarten i den kommune han repræsenterede. Og ikke overraskende så borgmesteren mange muligheder i at udbygge infrastrukturen, således at Kalundborg kunne koble sig på "lands-nettet".
(Hvis man kan kalde det det.) "Men som politiker er der mange, der skal tages hensyn til".
Lad disse vise ord, være de sidste.

Konklusion:

Hvis hensigten med denne konference var at rykke tættere på, og påvirke, politikerne i retning af at tilpasse lovgivningen til virkeligheden i dansk færgetrafik. Så må man konstatere, at det var skønne spildte kræfter der blev brugt i Fredericia denne råkolde onsdag i december.© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1