Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

DIS-skattelov - midlertidig nødløsning

CO-Søfart - 21. november 2019

Udskældt DIS-skatte forslag på vej gennem Folketinget. Regeringen imødekommende overfor ændringer næste år. Foto: Marco Verch / Flickr creativecommons.org/licenses

DIS-skattelov - midlertidig nødløsning til behandling i Folketinget

CO-Søfart, Dansk Metal, Maskinmestrenes Forening og Danske Rederier arbejder konstruktivt sammen for at finde en løsning og har gennem sensommeren været i tæt dialog med både skatteminister Morten Bødskov og erhvervsminister Simon Kollerup om knasterne i udskældt lovforslag.

Af Hanne Hansen

Kritikken fra CO-Søfart var både omfattende og skarp, da Skatteministeriet hen over sommeren havde lovforslaget om ændring af DIS og sømandsbeskatningen i høring.

Det omdiskuterede forslag, der giver rederier (ikke søfarende) mulighed for at tage DIS-ordningen væk fra dansk flag og bruge den på skibe under andre EU/EØS-flagede skibe, er nu fremsat til behandling i Folketinget med planlagt førstebehandling torsdag 28. november.

Lovforslaget haster, især for de danske skibsredere, da DIS pr. 1. januar 2020 vil være en ulovlig statsstøtteordning ifølge EU-Kommissionen, med mindre lovforslaget er vedtaget og i kraft inden da.

Kritikpunkt: Åbner for udflagning

Et af kritikpunkterne, som CO-Søfart fremførte, er, at lovændringen åbner for, at danske rederier kan spekulere i at flytte sine DIS-flagede skibe under Malta-flag og fortsat gøre brug af nettolønsordningen og samtidig spare 20 pct. ved ikke at skulle følge dansk ferielov, betale til dansk arbejdsskadeforsikring, barsel, udligningsbeløb for sine danske søfarende, sygedagpenge osv. samtidig med, at de søfarende ikke vil være omfattet af den danske lov om søfarendes ansættelsesforhold og dens bestemmelser.

DIS over til den søfarende i stedet

CO-Søfart/Metal Maritime, Maskinmestrenes Forening og rederiforeningen er enige om, at det i stedet burde være således, at det er den søfarende, der kan tage DIS med sig på andre EU/EØS-skibe, og det er den søfarende, som vælger om han/hun ønsker nettoløn eller beholder sine skattemæssige fradrag.
Ovennævnte organisationer har været i en god og konstruktiv møderække med skatteministeren, erhvervsministeren og embedsværket om disse problemstillinger. Og der har været både lydhørhed og erkendelse overfor problemstillingerne.

Under tidspres

Tidspresset har imidlertid umuliggjort, at alternative forslag har kunnet nå gennem en krævet godkendelse i EU, inden implementering i lovforslaget. Det fremgår således også af Skatteministerens bemærkninger ved fremsættelsen af lovforslaget, at der arbejdes på en ændring, der imødekommer kritikken fra organisationerne.

Skatteminister Morten Bødskov skriver således ved fremsættelsen:
”Formålet med denne del af lovforslaget er derfor at justere DIS-ordningen i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse og derved sikre, at DIS-ordningen fortsat er godkendt af Kommissionen som forenelig statsstøtte fra 1. januar 2020. Regeringen ser dog positivt på høringsparternes forslag. Regeringen vil derfor arbejde videre med forslaget og indlede en ny dialog med Kommissionen om mulighederne for at indføre en individuel skattefritagelse til søfolk på skibe, der er registreret i andre EU- eller EØS-medlemsstater.”

Ministrenes imødekommenhed får ros

Fra CO-Søfart får begge involverede ministerier og ministre ros af formand Ole Philipsen:
-Vi er glade og taknemlige for den åbne og konstruktive tilgang, som skatteministeren og erhvervsministeren har i denne proces og deres villighed til at finde fornuftige løsninger. Dansk Metal, CO-Søfart, Maskinmestrenes Forening og Danske Rederier arbejder nu konstruktivt sammen om at finde løsninger, således at begge parter kan leve med den kommende lov, indtil den bliver ændret, siger Ole Philipsen.

(Links herunder opdateret 22. nov med Brev til Folketingets Skatteudvalg) 

LÆS MERE:

Lovforslag samt skatteminister Morten Bødskovs fremsættelse ligger på Folketingets hjemmeside, hvor behandlingen også kan følges.

Følg lovforslaget på Folketingets hjemmeside - Klik her

Lovforslaget som pdf - Klik her

Skatteminister Morten Bødskov fremsættelse (pdf) - Klik her

Brev til Folketingets Skatteudvalg om lovforslaget fra Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening, Dansk Metal (CO-Søfart/Metal Maritime) Klik her

  

CO-Søfart om skatteforslag: -En gang juks

(Artikel her på hjemmesiden fra 21. august 2019)