Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Skibsassistenter spritter igen af på Molslinjens ruter

Den skærpede situation med stigende smittespredning har aktualise ...

Aftale om besætningsskift ophører og udfases

De akut opståede problemer for besætningsskift som følge af Covid ...

Aftale om løsning af besætningsskift under Corona-krisen

Metal Maritime - 07. april 2020

Link til den indgåede aftale med alle detaljer nederst på siden. Illustration: Shutterstock / Metal Martime

Aftale med Danske Rederier om løsning af besætningsskift under Corona-krisen

Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime har indgået aftale med Danske Rederier om løsning af problemerne, opstået i forbindelse med udsatte besætningsskift og dermed forlængede ude- og hjemmeperioder.

Pressemeddelelse fra Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime

Afløsning hurtigst muligt, når sikre afmønstrings- og hjemrejsemuligheder er til stede indgår som første punkt i aftalen, som er blevet til i et tæt samarbejde mellem de tre aftaleparter, Maskinmestrenes Forening, Metal Maritime og Danske Rederier.
Dernæst er parterne enige om, at de berørte ude om bord, skal have øget gratis adgang til brug af internet/satellittelefon på grund af den ekstraordinære situation. 

Aftalen omfatter ansatte på de respektive parters overenskomster i Danske Rederier på overenskomstområdet DRO1 - også kaldet “stor tonnage.” Det vil sige maskinchefer, maskinmestre, navigatører, cateringofficerer samt menige på dæk og i catering.

 

Sikkerhed og velbefindende i fokus

”Målet har været at finde så fair en løsning som muligt i en for alle parter meget vanskelig situation. For dem, der er ude, er vores første prioritet deres sikkerhed og velbefindende, og det fremgår også tydeligt af aftalens første to punkter,” siger formand for Maskinmestrenes Forening, Lars Have Hansen.
”Det er utroligt vigtigt, at de, der nu er ude og ikke kan komme hjem, har mulighed for let adgang til at kommunikere med familie og pårørende, og det prioriterer vi højt i aftalen,” siger Lars Have Hansen og fortsætter:

“For alle berørte, hvad enten man er ude eller hjemme, så er der rigtig mange hensyn, der skal balanceres i en aftale, som den her. Som udgangspunkt anerkender vi, at rederierne står i en kedelig situation, og vi viser med aftalen, at vi er indstillet på at samarbejde i en ekstraordinær situation som den her.”
“Og vi oplever, at rederierne gør, hvad de kan for at håndtere situationen bedst muligt, og at deres primære fokus er de søfarendes sikkerhed både om bord og under rejse til og fra skibene,” tilføjer han.

 

Kompensation ved 50 pct. overskridelse

Den uden sammenligning største udfordring har været at finde løsninger på de komplekse problemstillinger, der følger med ændrede - og for nogle stærkt forlængede - ude-/hjemmeperioder.
“En gang ude i fremtiden, skal tørn-mønstrene jo tilbage til det normale, og det vil være komplet umuligt, når nogle har optjent enormt meget frihed, og andre er gået i ekstremt stort minus,” siger formand for Metal Maritime, Ole Philipsen og tilføjer:
“Princippet i aftalen er, at alle bidrager med noget. Dem, der er ude, får økonomisk kompensation, når ude-tiden er overskredet med 50 pct. Dem der er hjemme, kan maksimalt få en næste udetørn med 50 procents overskridelse. Og rederierne kommer til ud over førnævnte kompensation at betale evt. karantæne-dage forbundet med både ud- og hjemrejse. Her tæller karantænedage udenfor hjemmet som tjenestedage med sædvanlig optjening af frihed og evt. den særlige kompensation for hjemrejsende.”

 

Aktive søfarende spurgt til råds

Tillidsrepræsentanter og medlemmer fra både Maskinmestrenes Forening og Metal Martime har været aktivt involveret i både klarlægning af problemstillingerne og afvejning af forskellige løsningsmodeller.
“Jeg er helt klar over, at nogle vil være mere utilfredse end andre med aftalen. Vi kan ikke gøre alle tilfredse, men målet har helt entydigt været at gøre flest mulige tilfredse,” siger Lars Have Hansen og tilføjer:
“Aftalen gælder ene og alene problemstillinger på grund af Corona-krisen, og er ikke noget fripas til generelt at kunne forlænge udmønstringsperioderne. Det vil vi være meget opmærksomme på ikke bliver tilfældet.” 

Forhandlingerne om løsninger af problemstillingerne ved udsatte besætningsskift blev indledt 20. marts og har trukket ud på grund af kompleksiteten.

 

Se den indgåede aftale her (pdf)

covAbsk lres