Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Flere OK-aftaler og hyrebilag opdateret på hjemmesiden

Metal Maritime - 28. marts 2018

Flere OK-aftaler og hyrebilag opdateret på hjemmesiden

Hjemmesiden er nu opdateret med tre nye overenskomster samt opdaterede hyre- og satsbilag for hhv. Færgerederierne og HH Ferries.

Af Hanne Hansen

I ugerne her op til påske er en del Metal Maritime-overenskomster faldet på plads og redigeringsarbejdet afsluttet. Det samme gælder beregninger for flere hyre- og satsbilag.

Overenskomst-sektionen her på hjemmesiden er løbende blevet opdateret med de nye overenskomster, protokollater og bilag.


Her direkte links til de seneste opdateringer:

 

Aalborg Havn

Lokalaftalen for bådgruppen ved Aalborg Havn er fornyet.
Se aftalen her…

 

DFDS

Ny overenskomst for kokkelærlinge - klik her...


Færgerederierne

Diverse hyrebilag er opdateret.

DIS - 2018 - hyrebilag skibsassistenter - klik her…

DIS - 2018 - hyrebilag - skibsmekanikere - klik her…


HH Ferries

Divese satsbilag er opdateret.

Satsbilag (DIS) vedrørende mønstrede besætninger - 2018 - Klik her…

Satsbilag (DIS) ubefarne skibsassistenter - 2018 - Klik her..


Skoleskibet Danmark

2015-overenskomst for hovmestre og kokke samt skibsassistenter er langt om længe på plads. Forhandlingerne har trukket ud i årevis, da forhandlingsretten på arbejdsgiverside har skiftet flere gange fra først Søfartsstyrelsen til det daværende Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i 2012 og derfra senere til først Styrelsen for Videregående Uddannelser og senest til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Her er et konstruktivt samarbejde med Metal Maritime nu etableret, og 2015-overenskomsten er faldet på plads kort tid inden, den udløber her med udgangen af marts. Fornyede forhandlinger om en ny overenskomst afventer nu forhandlingerne på det statslige område, som pt. foregår i Forligsinstitutionen.

Skibsassistenter, bef. og ubef. - Klik her...

Hovmestre og kokke - Klik her...

 

 

ok knob

Overenskomster

Herunder direkte links til Metal Maritimes OK-områder, som ligger her på hjemmesiden under hovedfanebladet: CO-Sea.

Officerer

Dæk & maskine

Catering