Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

'Bedste Holdspiller' i en anderledes studietid

25-årige Karl-Johan Øster kunne 1.juli fejre, at han dimitterede ...

Fantastisk oplevelse og stor overraskelse

”Det var mega vildt og en kæmpe oplevelse”, sådan siger 21-årige ...

Landgangsforbud er brud på overenskomst

Metal Maritime - 14. marts 2022

Foto: Sheila Fitzgerald / Shutterstock

Metal Maritime: Landgangsforbud er brud på overenskomst

Maersk ophæver restriktioner ved landgang efter Metal Maritime fremsendte fællesmødebegæring til Danske Rederier.

Af Hanne Hansen

Maersk oplyser, at rederiet i fredags har ophævet COVID-restriktionerne forbundet med landlov. Metal Maritime fastholder, at restriktionerne frem til ophævelsen var i strid med både Sømandsloven samt internationale aftaler som MLC samt brud på overenskomster.

Ophævelsen af restriktionerne kommer kun en uge efter, at A.P. Møller – Mærsk udsendte opdaterede procedurer til skibene, hvor rederiet fastholdt landgangsforbud for skibenes besætninger i bl.a. det meste af Europa. 

Ændringen her i fredags fulgte efter at Metal Maritime i tirsdags fremsendte fællesmødebegæring til Danske Rederier, idet rederiets begrænsninger af landlov foruden at være i strid med Sømandsloven og MLC også er brud på hovedoverenskomsterne for såvel navigatører som cateringofficerer. En fællesmødebegæring er første trin i det fagretslige system forud for møde i Arbejdsretten.

 

Fastholder fællesmødebegæring

Fællesmødebegæringen fastholdes, selv om rederiet nu har ophævet restriktionerne.

”Rederiet har frem til ophævelsen i fredags brudt overenskomsterne, idet overholdelse af netop paragrafferne i Sømandsloven er indskrevet i overenskomstteksterne,” uddyber Ole Philipsen, formand for Metal Maritime og fortsætter:

”At rederiet nu har ophævet restriktionerne, ændrer ikke på, at overenskomstbruddene er sket, og derfor kører vi nu også sagen ad den fagretslige vej.”
”Rederiets begrænsning af de søfarendes muligheder for landlov har grebet direkte ind i de søfarendes hverdag på daglig basis,” tilføjer han.

 

Ligegyldighed overfor Den Danske Model

”Det er vigtigt at bemærke, at vi hele tiden har haft stor forståelse for, at Corona-smittefaren er en risiko for besætningernes sikkerhed. Vi har således også som overenskomstpart indgået særaftaler med flere rederier, der i perioder har haft ønske om og behov for at reducere mulighed for landgang af hensyn til smitterisikoen. Aftaler, hvor vores respektive tillidsrepræsentanter har været involveret. Vi havde også gerne indgået lignende aftaler med A.P. Møller – Mærsk. Det er rederiet gennem arbejdet i DIS-kontaktudvalget fuldt ud klar over. Ikke desto mindre har rederiet fortsat med at agere ikke bare egenrådigt men i ligegyldighed overfor både Den Danske Model, mundtlig henstilling fra Søfartsstyrelsen, lov og internationale konventioner samt overenskomster,” noterer Ole Philipsen. 

Fællesmødet forventes afholdt først i denne uge.

 

Opsummering af forløbet:

 

  1. 11. februar – Metal Maritime får fra medlemmer igen bekræftet, at der er landgangsforbud i rederiet APMMs skibe.

   14. februar – Metal Maritime anmelder APMMs ulovlige restriktioner ved landgang til Søfartsstyrelsen

   25. februar – møde indkaldt af Søfartsstyrelsen mellem repræsentanter fra Maersk og Metal Maritime efter anmeldelsen for brud på Sømandslov og MLC. Rederiet får af Søfartsstyrelsen bekræftet, at Sømandsloven sikrer den søfarende ret til at gå i land og at det er skibsføreren, der kan anmode den søfarende om at blive om bord – ikke rederiet.

   5. marts – Rederiet A.P. Møller – Mærsk udsender opdaterede retningslinjer til skibene om begrænsninger i landlov. Søfarende på rederiets skibe er fortsat nægtet landlov i store dele af Europa, herunder også i Danmark. Rederiet har imidlertid tilføjet et kapitel om, at skibsføreren naturligvis har mulighed for at fravige rederiets retningslinjer – dog kræver afvigelser orientering af skibsførerens overordnede på kontoret.

   8. marts – Metal Maritime fremsender fællesmødebegæring til Danske Rederier om A.P. Møller – Mærsks brud på overenskomsterne for navigatører og hovmestre ved begrænsninger i landlov.

   11. marts – Mærsk oplyser at alle COVID-restriktionerne forbundet med landlov er ophævet i alle rederiets skibe globalt.

   11. marts – Metal Martime bekræfter overfor Danske Rederier, at begæring om fællesmøde fastholdes, da rederiet frem til ophævelsen af restriktionerne har brudt overenskomsterne. 

 

Læs mere:

Tidligere artikel her på hjemmesiden om sagen

Metal Maritime: Maersk bryder 
sømandsloven med landgangsforbud

 1. 2. marts

Læs artiklen her...