Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Ny rammeaftale for Business Leaders i DFDS

Metal Maritime - 14. august 2019

Foto: DFDS

Flere nye tiltag i ny rammeaftale for Business Leaders i DFDS

DFDS og Metal Maritime har indgået fornyelse af rammeaftale for Business Leaders, der er medlemmer af Metal Maritime. Aftalen rummer flere nye tiltag.

Af Hanne Hansen

Business Leaders, der er ansat i DFDS og medlemmer hos Metal Maritime, har nu en ny rammeaftale. DFDS og Metal Maritime er efter et længere forhandlingsforløb nået til enighed om den nye aftale. Hyrestigninger er med tilbagevirkende kraft fra 1. april i år, mens nye elementer som tillæg træder i kraft pr. 1. september. 

Fra Metal Maritime har forhandlingerne været ledet af formand Ole Philipsen, mens Business Leader-gruppens talsmænd har ydet en både aktiv og engageret indsats.

Aftalens nye elementer er bl.a. en hyre/pensionstabel for de første år som Business Leader. Derudover er der indført to funktionstillæg - et for Food & Beverage Business Leader på 1.500 kr. månedligt og et for Accommodation Business Leader på 1.000 kr. månedligt. Tillæggene er uafhængige af anciennitet.

 

Kompromis mellem hyretabel og individuel forhandling

Mange fra gruppen havde ønsket en fast hyretabel, mens andre ønskede mulighed for selv at kunne forhandle deres hyre.

-Derfor er det endt med et kompromis, uddyber Ole Philipsen og fortsætter:
-Hyren er i aftalen fastsat for de første fire år, hvorefter den enkelte selv forhandler. Det samme med pension, hvor en del af gruppen ønskede mindst muligt sat til side som pension, for selv at kunne indbetale og få udligningsbeløb, mens der igen var andre, som ønskede en fornuftig, garanteret pensionsindbetaling hver måned.

-Det er ikke alle, der får lige meget ud af aftalen i kroner og ører idet lønspændet i gruppen hidtil har været på ca. 12.500 kr. med ca. 23.800 kr. til den lavestlønnede til godt 36.000 kr. i toppen. Det giver sig selv, at det med et så stort lønspænd har været svært at finde en median, som dækker alle, siger Ole Philipsen. 

Selve rammeaftalen er nu under udarbejdelse, hvorimod protokollatet med de indgåede aftalepunkter er færdigbearbejdet.

Protokollat og ny hyretabel kan ses under afsnittet med Overenskomster her på hjemmesiden.

 

Direkte link til:

Protokollatet, Business Leaders DFDS (pdf) - Klik her…

Hyretabel, Business Leaders DFDS (pdf) – Klik her…

Afsnittet med overenskomster – Klik her...

 

Af hovedpunkter fra aftalen kan nævnes:

 

A)

Der indføres hyretabel for Business Leader med mellem 6 måneder og 4 års anciennitet, den er som følger: Fra 6 måneder til 1 år: 26.000 kr., fra 1 år til 2 år: 26.750 kr. og fra 2 år til 4 år: 27.500 kr.
 

B)

Der indføres fast rederipensionsindbetaling. Den er for Business Leaders med mellem 6 måneder og 1 års anciennitet: 2.850 kr., fra 1 år til 2 år: 3.000 kr. og fra 2 år til 4 år: 3.338 kr.

For BL, med anciennitet fra 2 år og op stiger denne pr. 31. marts 2020 til 4.838 kr. og følger fra 1. april 2020 pensionen for hovmestre i DFDS A/S.

 

For yderligere detaljer se protokollat og hyretabel.

Eventuelle spørgsmål om indholdet i den nye aftale rettes til enten de respektive talmænd i BL-gruppen eller til formand Ole Philipsen