Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Links til ledige maritime stillinger uge 38

Hermed samlingen af links til maritime job-opslag, som vi har kun ...

Fjord Line lukker rute

Fjord Line har sejlet på ruten Sandefjord - Strømstad med 'MS OSL ...

Ansættelsesforhold uændrede efter fusion af DRO2 ind i DRO1

Metal Maritime - 04. november 2022

Foto i collage: Esvagt

Ansættelsesforhold forbliver uændrede efter fusion af DRO2 ind i DRO1

Hos navigatører i Esvagt har rederiforeningens beslutning om fusion mellem DRO2 og DRO1 foranlediget flere spørgsmål om konsekvensen.

Af Ole Philipsen, formand Metal Maritime

Nuværende ansættelsesforhold for navigatører i Esvagt fortsætter uændrede efter 1. januar, hvor DRO2-området fusionerer ind i DRO1. Det gælder alle navigatøroverenskomster i DRO2. De gældende overenskomster fortsætter til sit udløb 31. marts, hvorefter Metal Maritime som følge af fusionen skal forhandle fornyelserne.

For allerede eksisterende Metal Maritime overenskomster i DRO2 fortsætter alt som hidtil. Det eneste der sker er, at overenskomstparten skifter navn fra DRO2 til DRA (Danske Rederier Arbejdsgiver).

Siden Danske Rederiers offentliggørelse af beslutningen om endelig fusion i sidste uge, har vi i Metal Maritime modtaget opklarende spørgsmål fra navigatører, der henviser til påstande de har hørt fra Lederne Søfart om udsigt til lønnedgang og forringelse af vilkår.

Det bedste råd lige nu, det er at se bort fra Lederne Søfarts udsendelse af såkaldt information. Påstandene har ingen forbindelse med virkeligheden. Lønnedgang og forringelse af vilkår er under ingen omstændigheder Metal Maritimes mål ved fornyelse af overenskomsterne.

Sammenligning af OK-resultater

Da nugældende hovedoverenskomster for navigatører blev afsluttet opnåede Metal Maritime i DRO1 en lønfremgang på 7,2 pct. Lederne Søfart sluttede for navigatørerne i DRO2 på 6,25 pct.

Et pensionsreguleringsbeløb til udbetaling blev for vores navigatøroverenskomster aftalt til 4.500 kr. for seniorofficerer og 4.000 kr. for juniorofficerer. Lederne Søfart opnåede ved forhandling om tilsvarende reguleringsbeløb kun 1.800 kr.
Dette bare som et enkelt, faktuelt eksempel på evnen til at opnå resultater.

Jura gælder ved fusionen

Fusionen mellem overenskomstområderne DRO1 og DRO2 fra 1. januar er en forventelig forlængelse af fusionen i rederiforeningerne i 2018, hvor Rederiforeningen af 2010 blev sammenlagt med Danske Rederier. 

Det faktuelle er, at rederiforeningerne fusionerer og almindelig jura fastslår, at det er den fortsættende rederiforening/arbejdsgiverforenings overenskomster, som er de fremad gældende. Det er ikke, som påstået i diverse debatter på de sociale medier, noget Metal Maritime bestemmer.

Metal Maritime helgarderede sig i 2018

Ved sammenlægningen i 2018 etablerede rederiforeningerne DRO1 og DRO2 og her sørgede både 3F Sømændene, Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime for at helgardere deres aftaler og sikre, at de havde spejlaftaler i DRO1 af de aftaler, de havde i DRO2. 

Baggrunden for den helgardering var, at det netop allerede dengang stod klart for disse tre organisationer, at opdelingen af DRO1 og DRO2 var et kortvarigt mellemstadium på vej mod en total fusion. 
Lederne Søfart lavede ikke denne fremtidssikring den gang, og derfor er det også kun Lederne Søfart, som fra 1. januar 23, kun har overenskomster med en ikke mere eksisterende rederiforening.

 

Spørgsmål & svar:

Herunder gengivelse af spørgsmål, vi har modtaget og vores svar:

Er det korrekt, at det er Metal Maritime, der skal forhandle overenskomst med Esvagt til foråret?

Svar:
Det er korrekt. Da DRO2 bliver nedlagt pr. 1. januar 2023 og fusionerer ind i DRO1, som så er det man kalder den fortsættende forening, er det overenskomsterne i DRO1, som fremover er gældende.
Da det er Metal Maritime, som har alle navigatøroverenskomster i DRO1, betyder det, at det er os, som fremadrettet skal forhandle overenskomsterne. 
DRO2 eksisterer efter fusionen ikke mere og man kan ikke have overenskomst med en ikke eksisterende arbejdsgiverorganisation.

Hvad har Esvagt givet udtryk for? – hvem vil de helst forhandle med? Metal Maritime eller Lederne Søfart.  

Svar:
Spørgsmålet er ikke, om den ene fagforening foretrækkes frem for den anden. Beslutningen i DRO2 har handlet om at fusionere ind i DRO1 med de konsekvenser det måtte have. Esvagt har stemt for fusionen.

Er Esvagt gennem rederiforeningen tvunget til at forhandle med Metal Maritime eller kan de selv bestemme?

Svar:
Alle medlemmer af en rederiforening/arbejdsgiverforening skal følge de overenskomster, som denne rederiforening/arbejdsgiverforening har, det følger af den danske model. Så Esvagt har ikke nogen mulighed for at indgå overenskomst med andre parter end dem, som deres rederiforening har.

Hvis det er Metal Maritime, der overtager og forhandler fra nu, vil nuværende løn/vilkår som i særoverenskomsten i Esvagt stadig være gældende.
Og hvad forhandles der ud fra næste år? 

Svar:
Fra fusionen af DRO1 og DRO2 den 1. januar 2023 vil det stadig være det nuværende, som er gældende, indtil overenskomsterne udløber 31. marts 2023. Derefter skal der forhandles ny særoverenskomst med Esvagt. Her er det aftalt, at det sker ud fra de nuværende aftaler, så ingen kommer til at opleve forandringer andet end de normale reguleringer, som der altid sker ved overenskomstfornyelse.

Vil Metal Maritime informere navigatørerne i Esvagt om, hvad der sker og hvad mulighederne er? 

Svar:
Det vil vi gøre på et tidspunkt. Vi arbejder på at arrangere åbne informationsmøder i løbet af december. Vi håber, at det kan blive i Esbjerg eller i det sydjyske – måske Fredericia. Vi undersøger pt. også mulighederne for en online-løsning.

Hvad vil der ske, hvis 90 pct. af navigatørerne i Esvagt vælger at forblive medlem hos Lederne Søfart, selvom Esvagt forhandler med Metal Maritime?

Svar:
Der er organisationsfrihed i Danmark og man vælger selv, hvilken fagforening, man vil være medlem af. Det bakker vi fuldt ud op om. Hvis 90 pct. bliver i Lederne Søfart, er det den enkeltes personlige valg, det ændrer ikke på, hvor overenskomsten fremover vil være, men betyder at 90 pct. ikke får deres ønsker eller holdninger til deres overenskomst hørt eller taget med i forhandlingerne. De vil have den samme indflydelse på denne som et KRIFA-medlem vil have. De vil heller ikke kunne hjælpes via det fagretslige system osv.

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Medlemmer er som altid velkommen til at kontakte os på mail og telefon.

maritime@danskmetal.dk

+45 36 36 55 85