Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

Organisationen

CO-Søfart blev etableret med praktisk virkning fra 1. juli 2005

 

CO-Søfart er et fagligt kartel bestående af:

- Metal Maritime (tidl. navn: Dansk Metals Maritime Afdeling (DMMA))
- Metal Vest
- FOA-søfart
- Dansk El-Forbund (DEF)
- Serviceforbundet
- CS, Centralforeningen for Stampersonel

 

CO-Søfart er Danmarks største maritime faglige organisation
Kartellet CO-Søfart, der i dag består af seks medlemsorganisationer, blev stiftet i 2005 for blandt andet at øge de enkelte organisationers indflydelse.
Siden stiftelsen er CO-Sea udvidet i flere omgange og favner dermed i dag alle faggrupper, der er repræsenteret om bord på et skib eller offshore, lige fra catering til dæk og maskine. Samtidig dækker medlemskredsen såvel menige som officerer.

CO-Søfart er i dag en moderne organisation, der blandt andet prioriterer innovative forhandlingsløsninger for søfarendes ansættelses- og arbejdsvilkår nået i tæt samarbejde med rederier og deres organisationer. Løsninger, der tilgodeser de søfarende men også gerne har positiv effekt for det enkelte rederi og dermed også medvirker til udvikling i antallet af arbejdspladser.

Indflydelse nationalt og internationalt
CO-Søfart har i kraft af sin tyngde og professionalisme markant indflydelse nationalt i Danmark og er internationalt aktiv på flere fronter, herunder også i ITF.  For CO-Søfart er det ikke kun et mål - men en selvfølge - at være en seriøs, troværdig og målrettet samarbejdspartner.

 

Fakta

Dansk Sø-Restaurations Forening og Metal Søfart stiftede CO-Sea med virkning fra 1/7-2005. De to foreninger fusionerede med virkning fra 1. januar 2011 til Dansk Metal's Maritime Afdeling (DMMA). Afdelingens navn ændredes ultimo februar 2017 til Metal Maritime.
Metal Maritime er en selvstændig afdeling i Dansk Metal.

Søværnets Konstabelforening, SK, trådte ind i CO-Sea med virkning fra 15/5-2009. SK forlod CO-Sea 1. januar 2016 efter SK's sammenlægning med Centralforeningen for Stampersonel.

FOA-søfart associerede med CO-Sea med virkning fra 1/11-2011.

Dansk El-Forbund associerede med CO-Sea med virkning fra 1/1-2012.

Serviceforbundet associerede med CO-Sea med virkning fra 1/12-2014

CS, Centralforeningen for Stampersonel associerede med CO-Sea med virkning fra 1/1-2016

Metal Vest associerede med CO-Sea med virkning fra 1/10-2016


Metal Maritime, FOA-søfart, DEF, Serviceforbundet, CS og Metal Vest:
Optræder som en enhed ved forhandlinger om spørgsmål af fælles interesse og i forbindelse med besættelse af poster i nævn, udvalg og lignende, afgivelse af fælles høringssvar m.v.
       
De seks foreninger/forbund (Metal Maritime, FOA-søfart, DEF, Serviceforbundet, CS og Metal Vest) er adskilte f.eks. for så vidt gælder:
Foreningsbestyrelse, kontingent, a-kasse, underskrivelse af overenskomster.

Metal Maritime, Metal Vest, FOA, DEF og Serviceforbundet har FH (fhv. LO) som hovedorganisation.
CS, Centralforenignen for Stampersonel, har FTF som hovedorganisation.© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Oslo-ruten solgt: De to skibe forbliver i DIS

Alle søfarende på Oslo-ruten, ansat på Metal Maritimes overenskom ...

Medlemsmøder om DFDS’ salg af Oslo-ruten på vej

Kort før DFDS offentliggjorde salget af Oslo-ruten til Gotlandsbo ...

Samarbejdspartnere:

tjm banner 2019 fp1 195px
PFA banner 2023 195PX