Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

OK23 opdateringer på hjemmesiden

Der forhandles stadig særoverenskomster på plads, og den seneste ...

Markant udvidelse af High Risk område

Situationen i og omkring Adenbugten og Røde Havet har desværre ik ...

Deadline nærmer sig

Metal Maritime - 24. marts 2023

Fristen for at deltage i den omfattende undersøgelse af mobning, chikane og diskrimination i hele den danske handelsflåde nærmer sig.

Deadline nærmer sig

Undersøgelsen af mobning, chikane og diskrimination på danskflagede skibe nærmer sig sin afslutning. Sidste frist for at deltage i undersøgelsen er 31.marts, og alle søfarende har modtaget en invitation og et link til undersøgelsen i deres mail indbakke.

Af Martin van Dijk

Den undersøgelse af udbredelsen af seksuel chikane, racisme, diskrimination af religion, kulturel baggrund og seksuel orientering i hele den danske handelsflåde, som blev søsat af tidligere erhvervsminister Simon Kollerup og videreført af nuværende erhvervsminister, Morten Bødskov (S), nærmer sig sin afslutning. Undersøgelsen skal bidrag til at belyse det aktuelle omfang af mobning, chikane og diskrimination på danskflagede skibe, og sidste frist for at deltage i undersøgelsen er 31. marts. 

Spørgeskemaet består af fire sektioner, og der er cirka 30 hovedspørgsmål, som det vil tage 20-25 minutter at besvare. Undersøgelsen udføres af Syddansk Universitet, og besvarelserne er anonyme.

"Uanset din baggrund, nationalitet og jobfunktion om bord vil vi gerne høre om dine personlige oplevelser med chikane og mobning. Dine svar vil være et værdifuldt bidrag, og vi har brug for så mange udfyldte spørgeskemaer som muligt, for at branchen kan få et godt grundlag for at forebygge mobning og chikane," siger Lisa Loloma Froholdt, der er maritim seniorforsker ved Syddansk Universitet, i en pressemeddelelse. 

Opfordring til at deltage

Fra Metal Maritimes side skal der lyde en stor opfordring til vores medlemmer om at deltage i undersøgelsen. Der er brug for et indblik i omfanget af problemet, og jo flere der deltager, jo mere validt bliver det endelige resultat af undersøgelsen. Så hvis ikke du har gjort det, så tjek din mail indbakke og deltag i undersøgelsen.

Skulle du mod forventning ikke have modtaget en mail fra din arbejdsgiver med invitation og link, eller har du spørgsmål til undersøgelsen, så send en mail til Lisa Loloma Froholdt på følgende mailadresse:

lfroholdt@health.sdu.dk