Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

OK23 opdateringer på hjemmesiden

Der forhandles stadig særoverenskomster på plads, og den seneste ...

Markant udvidelse af High Risk område

Situationen i og omkring Adenbugten og Røde Havet har desværre ik ...

Fællesoverenskomst for skibsassistenter i Esvagt er fornyet

Metal Maritime - 09. maj 2023

Fællesoverenskomst for skibsassistenter i Esvagt er fornyet

Fredag den 21. april forhandlede 3F/Sømændene og Metal Maritime den fællesoverenskomst parterne har for skibsassistenter i Esvagt, og efter lidt tilrettelser er fornyelsesprotokollatet nu underskrevet af begge parter.

Af Caspar Mose, faglig konsulent

Parterne blev enige om at overføre resultaterne fra skibsassistentoverenskomsten mellem Danske Rederier Arbejdsgivere afdeling B til den selvstændige fællesoverenskomst for skibsassistenter i Esvagt.

Derudover blev parterne enige om en yderligere betaling, når en skibsassistent pålægges at blive om bord med mindre end 48 timers varsel i de tilfælde, hvor en kollega ikke mønstrer.

Det blev også aftalt, at ubefarne fremadrettet også oppebærer kompetencetillæg for opgaver, der kræver certifikater, som eksempelvis til ROV- og betjening af gangway.

Overenskomstens varighed er aftalt til to år gældende fra 1. marts 2023. 

Økonomiske resultater fra hovedoverenskomsten netto tal

Pr. 1. marts 2023 stiger grundhyren med 576 kr. pr. mdr. for befarne og ubefarne overtidsbetaling og skibstillæg stiger med 3,5% 

Pr. 1. juni 2023 udbetales et pensionstillæg på 420 kr. pr. mdr. For befarne og 264 kr.pr. måned for ubefarne

Pr. 1. marts 2024 stiger grundhyren med 552 kr. pr. mdr. for befarne og ubefarne overtidsbetaling og skibstillæg med 3,0%

Pr . 1 marts 2024 stiger særlig opsparing fra 7% til 9% af den ferieberettigede løn optjent i den foregående måned

Pr.  1 marts 2023 stigning i rederiernes pensionsindbetaling med kr.60

Pr.  1 marts 2024 stigning i rederiernes pensionsindbetaling med kr.52

Endelig er der aftaler om forbedring i bl.a. barsel / uddannelse / tillidsmandsreglerne.

Medlemmer kan læse fornyelsesprotokollatet på medlemssiden, som kræver login