Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Nye opdateringer og særoverenskomster

På medlemssiden er der nyt vedrørende fornyelse af særoverenskoms ...

Links til ledige maritime stillinger uge 38

Hermed samlingen af links til maritime job-opslag, som vi har kun ...

Fornyelse af officersoverenskomsterne på det lille officersområde

Metal Maritime - 02. maj 2023

For Metal Maritime deltog faglig konsulent Per Gravgaard og formand Ole Philipsen (venstre side af bordet) samt faglig konsulent Caspar Mose, der har taget billedet. På den anden side af bordet. Længst væk Nick Vejlgaard Ørskov fra Esvagt, Anne Trolle direktør i Danske Rederier, Elin Kristensson fra Northern Offshore Service og Bertil Hohlmann overenskomstchef hos Danske Rederier.

Fornyelse af officersoverenskomsterne på det lille officersområde

Overenskomstfornyelsen ligger på linje med Transportforliget og de øvrige forlig på søfartsområdet. I det samlede forlig er det aftalt, at hyrerne forhøjes den 1. april 2023 med 4% og yderligere med 4% pr. 1. april 2024. Alle får et pensionsbidragstillæg på 500 kr. pr. 1. juli 2023.

Af Per Gravgaard, faglig konsulent

Det samlede forlig kan beregnes til at ligge på mere end 10%. Overenskomstfornyelsen følger tendensen fra især den store overenskomst med fornuftige resultater på løndelen.

Overenskomsten spænder over flere forskellige skibstyper, segmenter og stillingskategorier. En styrmand på anciennitet nul i bugserbådene vil samlet få cirka 2.270 kroner mere udbetalt hver måned pr. 1. april 2024 svarende til 10,1% på lønnen i perioden.
Der indsættes en bestemmelse i overenskomsten, hvor alle skal sikre, at der handles, hvis der konstateres chikane eller krænkelse om bord.

Som noget nyt indsættes i overenskomsten ”Navigatører der fratræder/genansættes indenfor en periode på 24 måneder siden sidste ansættelsesforholds ophør, generhverver sin fulde anciennitet ”. Dermed ligestilles navigatøren med skibsmaskinistens vilkår.

Arbejdsgrupper skal se på yderligere forbedringer

Det er aftalt, at der sammen med de øvrige overenskomstområder nedsættes arbejdsgrupper, som skal komme med forslag og anbefalinger til, hvordan mere fleksible arbejdstidsforhold kan etableres i branchen for såvel seniorer som for øvrige grupper. En anden arbejdsgruppe skal tilpasse og ensrette de eksisterende regler om fravær i forbindelse med fødsel og barsel.

Medlemmer er velkommen til at rette henvendelse, hvis der er spørgsmål og kan læse fornyelsesprotokolattet på medlemssiden.