Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Nye opdateringer og særoverenskomster

På medlemssiden er der nyt vedrørende fornyelse af særoverenskoms ...

Links til ledige maritime stillinger uge 38

Hermed samlingen af links til maritime job-opslag, som vi har kun ...

Fornyelse af officersoverenskomsterne på det store officersområde

Metal Maritime - 27. april 2023

Delegationen ved forhandlingerne hos Danske Rederier

Fornyelse af officersoverenskomsterne på det store officersområde - Danske Rederier Afd. B.

Fornyelsen af overenskomsterne dækkende henholdsvis maskinmestre, navigatører og hovmestre ligger på linje med Transportforliget og de øvrige forlig på søfartsområdet.

Af Per Gravgaard

Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime opnåede den 24. april 2023 forlig med Danske Rederier på officersområdet. Overenskomstfornyelserne dækkende henholdsvis maskinmestre, navigatører og hovmestre ligger på linje med Transportforliget og de øvrige forlig på søfartsområdet. I det samlede forlig går 10% direkte på løndelene dels ved direkte hyrestigninger og dels ved omfordeling af egen betalingen til pension. Hermed følger aftalen det øvrige arbejdsmarked. For eksempel vil en seniorofficer på anciennitet nul samlet få cirka 3000 kroner mere udbetalt hver måned pr. 1.april 2024. Der indsættes også en bestemmelse i overenskomsten, hvor alle skal sikre, at der handles, hvis der konstateres chikane eller krænkelse om bord.

Nye vilkår for fremtidige juniorofficererne

Det er aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som inden årets udgang skal fremkomme med forslag til ændringer af overenskomsten og det hyrebilag, der kan implementeres pr. 1. april 2024, og som muliggør at juniorofficerer kan ansættes på normløn, uagtet der i rederiet er kutyme for at ansætte dets officerer på individuelt aftalt løn uden højeste arbejdstid. 

Arbejdsgrupper skal se på yderligere forbedringer

Det er ligeledes aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag og anbefalinger til, hvordan mere fleksible arbejdstidsforhold kan etableres i branchen for såvel seniorer som øvrige grupper. En tredje arbejdsgruppe skal tilpasse og ensrette de eksisterende regler om fravær i forbindelse med fødsel og barsel. 

Det sker der nu

Forhandlingsresultatet skal nu godkendes i de respektive kompetente forsamlinger, ligesom de forbedringer, som er blevet henvist til hurtigt arbejdende arbejdsgrupper/udvalg skal bearbejdes.
Resultatet fra hovedoverenskomsten skal derefter overføres til fornyelse af særoverenskomsterne.

Medlemmer er velkommen til at rette henvendelse, hvis der er spørgsmål, og kan læse samme nyhed på medlemssiden med link til fornyelsesprotokollatet.