Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Links til ledige maritime stillinger uge 38

Hermed samlingen af links til maritime job-opslag, som vi har kun ...

Fjord Line lukker rute

Fjord Line har sejlet på ruten Sandefjord - Strømstad med 'MS OSL ...

ITF forbereder sig på globalt boom i havvind

Metal Maritime - 22. november 2022

Foto: Ørsted

ITF forbereder sig på globalt boom i havvind

Offshore vindfarme er det hurtigst voksende område i den maritime sektor. En speciel arbejdsgruppe i ITF skal efter initiativ fra Metal Maritime sætte skub i dialog mellem fagforeninger og de store aktører på området for at sikre ordentlige arbejdsvilkår, uddannelse og meget mere globalt.

Af Hanne Hansen

Overenskomster og industriaftaler på vind offshoreområdet er på plads i flere lande – primært i lande, hvor vindenergi allerede er en del af den planlagte fremtidige energikilde som her i Nordeuropa. I og omkring Nord- og Østersøen har UK, Nederlandene, Norge og Danmark allerede etableret store vindmølleparker og flere er på vej.

”Men i mange andre lande er konstruktionen og etableringen af offshore vindmølleparker først lige begyndt. Og der er fagforeningerne endnu ikke involveret. De står noget tøvende overfor den nye industri, ligesom de er usikre overfor de forandringer i job og uddannelse, som vind industrien vil medføre,” uddyber Ole Philipsen, formand for Metal Maritime, og tilføjer:

”I flere lande er der problemer med, hvilke organisationer, der dækker offshore vindområdet.”

ITF (International Transport Workers’ Federation) afholdt i sidste uge en række ledelsesmøder i Zagreb – herunder også det første møde i ITFs nyetablerede Offshore Wind Sub Group (OWG), der er en speciel arbejdsgruppe under ITF Offshore Task Force (OTFG), hvor Ole Philipsen er formand.

 

Arbejdsforhold på nationale- og ITF-standarder

”Det er vigtigt, at arbejdsbetingelser, uddannelse, omskoling, arbejdsmiljø og lønniveauer fra starten er oppe på nationale- og ITF-standarder. Det skal sikres via overenskomster og industriaftaler med de store operatører inden for vindmølleparker,” understreger Ole Philipsen.

Arbejdsgruppen OWG har deltagere fra UK, Australien, USA, Norge, Sverige, Tyskland, Nederlandene og Danmark. Under ITF-møderækken fik gruppen lejlighed til både at høre oplæg fra internationale aktører – herunder Ørsted – og drøfte udfordringerne med sikring af arbejdsforholdene. Konklusionen blev blandt andet, at ITF hurtigt skal i dialog med erhvervets store aktører.

”Dernæst skal vi sikre samarbejde mellem de faglige organisationer i de forskellige lande, så der sikres overenskomstdækning og beskæftigelse af nationale søfarende i de lande, hvor vindmølleparkerne bygges,” refererer Ole Philipsen, der under møderækken blev valgt til formand for Offshore Wind Sub Group.

 

Vind offshore skal prioriteres

”Sammen med ITFs maritime afdeling skal der nu udarbejdes en arbejdsplan for de kommende to år. Planen skal være klar, når OWGs deltagere mødes her i Danmark i januar,” fortæller Ole Philipsen.

”Der er også enighed om, at der skal sættes ressourcer af i ITF til vindoffshore området, så der hurtigst muligt kan ansættes en speciel ITF-repræsentant, der har som opgave at stå for koordineringen mellem de faglige organisationer og kontakten med de store operatører, ligesom vedkommende også skal assistere de faglige organisationer i deres dialog og forhandlinger med operatørerne,” refererer han videre.

Der var blandt deltagerne i OWG-møderne enighed om, at offshore vind bliver en kæmpeindustri, hvor der i mange år vil være mange jobs for både søfarende, håndværkere og teknikere fra industrilandene.

”Derfor er det vigtigt, at de faglige organisationer i de enkelte lande og i ITF sikrer, at dette område ikke ender som en gråzone,” siger Ole Philipsen.