Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Skatteministeren: -Det her er en alvorlig sag

CO-Søfart - 29. november 2019

Illustration: Screendump fra Folketingets TV

Skatteminister om lovforslag: -Det her er en alvorlig sag

Folketinget førstebehandlede i går det stærkt kritiserede lovforslag om ændringer af bl.a. DIS-ordningen og skatteminister Morten Bødskov understregede flere gange, at ændringerne ikke er udtryk for regeringens ønsker, men er nødvendige for EU-kommissionens godkendelse af diverse støtteordninger til Det Blå Danmark.
Det nu fremsatte lovforslag rummer allerede en væsenlig ændring for ikke-EU/EØS-borgere på DIS-flagede passagerskibe/færger, hvor allerede ansatte ikke rammes, idet kravet til EU/EØS-statsborgerskab først gælder for ansættelser efter 1. januar 2020.

Af Hanne Hansen

Folketinget står med skatteminister Morten Bødskovs ord overfor en bunden opgave i forbindelse med behandlingen af det stærkt kritiserede lovforslag om bla. udvidelse af tonnageskatten, ændring af DIS-ordningen, ændring af refusionsordningen for sandsugere og ændringer i sømandsskatten.
-Det værste, der kan ske for den maritime sektor, er, at det her ikke bliver gennemført, bemærkede Morten Bødskov bl.a. i sin afsluttende tale ved førstebehandlingen af lovforslaget i går.
Uden en vedtagelse, vil DIS fra 1. januar være ulovligt i EU-mæssig sammenhæng, da DIS som statsstøtteordning kræver EU-kommissionens godkendelse.

Den overvejende del af folketingets partier udtrykte ved førstebehandlingen positivitet overfor forslaget, men påpegede samtidig, at der er alvorlige knaster, der skal kigges nærmere på i udvalgsarbejdet inden 2. behandlingen.

Forbehold, som skatteministren udtrykte åbenhed overfor at gå i dialog om. Dog understregede han i flere omgange, at der ikke er nogen vej udenom lovforslagets overordnede indhold.
-Det her en alvorlig sag, opsummerede han og tilføjede:
-Det her er en sag, vi håber, vi kan løse i et bredt samarbejde.

 

Kritik er blevet hørt

CO-Søfart har sammen med Maskinmestrenes Forening og Dansk Metal som tidligere omtalt kritiseret centrale dele af forslaget, der i sin nuværende konstruktion f.eks. åbner en ladeport for udflagning fra dansk flag til andre EU/EØS-flag som f.eks. Malta. Her vil en dansk reder fortsat kunne beholde sine danske søfarende på nettoløn, men samtidig spare udgifter til social sikring som krævet i dansk lov. En besparelse på ca. 20 pct.

Flere ordførere henviste i debatten til ovennævnte kritik, og skatteminister Morten Bødskov refererede til den dialog, som han og ministeriet har haft med Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening, CO-Søfart og Dansk Metal om at flytte DIS-retten over til den søfarende i stedet for hos rederen.

En dialog, der fortsætter i 2020 for at komme frem til en ændring af loven, der imødegår de mange kritikpunkter. En ændring, som på grund af EU's fastsatte deadline pr. 1 januar ikke kan nå igennem EU's godkendelsesprocedure.

 

Omstridt nationalitetskrav for ansatte
på DIS-passagerskibe/færger ændret efter høringsfasen

At der i høringsfasen er blevet lyttet til kritikken i høringssvaret fra CO-Søfart bekræftes også af bl.a. en ændring i det nu foreliggende lovforslag, idet strammere krav til statsborgerskab i EU/EØS til beskæftigede i DIS passagerskibe/færger kun vil gælde fremtidige ansættelser fra 1. januar 2020. Det oprindelige udkast ville have betydet, at f.eks. søfarende med permanet opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, f.eks. 2. generations indvandrere, som ikke har opnået dansk statsborgerskab og personer som i mange år lovligt har været bosat i Danmark, ikke længere ville kunne arbejde på DIS passagerskibe/færger og derfor skulle opsiges.

 

Enhedslisten: -Skrot DIS

Enhedslisten fremførte under 1. behandlingen en skarp afstandstagen fra lovforslaget, og indledte med et citat fra CO-Søfarts høringssvar:
"Udvidelsen af nettolønsordningen fra DIS til hele EU/EØS, vil efter vore opfattelse betyde begyndelsen til enden på DIS-registret, samt degradere registret til et bekvemmelighedsregister, hvis eneste formål er at beskytte skibsredere mod den danske model og opretholde konventionsbrud påtalt over 30 år af ILO."
Og dermed var linjen lagt i et kritisk indlæg fra Enhedslisten, der helst ser DIS lukket og slukket. -Skrot DIS, lød opfordringen til regeringen.

At det ikke er den vej, regeringen har tænkt sig at gå, lod skatteminister Morten Bødskov dog udenfor enhver tvivl.

-Det værste der kan ske for den maritime sektor er, at det her ikke bliver gennemført, sagde han bl.a. i sin afsluttende tale, hvor han lagde op til åbenhed overfor også de senest indkomne alarmsignaler fra bl.a. sandsuger-branchen, der frygter omfattende konkurrenceforvridning med de foreslåede ændringer i refusionsordningen.

Tidsplanen for lovforslagets videre færd i Folketinget er aldeles stram, og der venter med al tydelighed hårdt arbejde i Skatteudvalget, der nu skal gå i dybden med de indkomne bemærkninger og henvendelser fra erhvervet, hvor bl.a. rederiet Rohde Nielsen har bedt om foretræde som følge af ændringer i refusionsordningen. De politiske drøftelser skal ifølge tidsplanen være afsluttet allerede 10. december.

 

LÆS MERE:

Lovforslag samt høringssvar og spørgsmål til ministeren ligger på Folketingets hjemmeside.

Følg lovforslaget på Folketingets hjemmeside - Klik her

Lovforslaget som pdf - Klik her

Brev til Folketingets Skatteudvalg om lovforslaget fra Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening, Dansk Metal (CO-Søfart/Metal Maritime) Klik her

 

DIS-skattelov - midlertidig nødløsning til behandling i Folketinget

(Artikel her på hjemmesiden fra 21. november 2019

 

CO-Søfart om skatteforslag: -En gang juks

(Artikel her på hjemmesiden fra 21. august 2019)