Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Links til ledige maritime stillinger uge 48

Hermed samlingen af links til maritime job-opslag, som vi har kun ...

OK23: De indledende tiltag er i gang

Vi nærmer os marts 2023, hvor overenskomstforhandlinger 2023 for ...

Metal Maritime får medhold om retten til landlov

Metal Maritime - 05. april 2022

Maersk har nu ophævet det generelle landgangsforbud. Derfor vurderer Søfartsstyrelsen efter halvanden måneds sagsbehandlingstid, at et påbud vil være uden effekt, men har sendt rederiet en ”Indskærpelse vedr. søfarendes ret til at gå i land". Foto i collage: Shutterstock / Anthony Smith

Metal Maritime får medhold om retten til landlov

Rederiet Maersk har brudt Sømandsloven ved at indføre et generelt landgangsforbud udstedt af rederiet. Det slår Søfartsstyrelsen fast i en skrivelse til rederiet.

Af Hanne Hansen

Søfartsstyrelsen er enig med Metal Maritime i fortolkningen af lovens ordlyd om den søfarendes ret til landlov.
Søfartsstyrelsen giver også Metal Maritime medhold i, at rederiet Maersk har brudt Sømandslovens paragraf om den søfarendes ret til at gå i land ved at gennemføre et generelt forbud mod landgang indført af rederiet.
Det er alene skibsledelsen om bord, der efter en konkret vurdering i den enkelte havn kan anmode den søfarende om at forblive om bord. Skibsledelsen står til ansvar overfor myndighederne for sin beslutning.

Det fremgår af den skrivelse, som Søfartsstyrelsen har sendt til rederiet Maersk sidst i marts med titlen: Indskærpelse vedr. søfarendes ret til at gå i land.

”Søfartsstyrelsens konklusion er ganske klar, og den vil indgå i den fagretslige sag, vi har rejst overfor Maersk om brud på overenskomsterne,” siger formand for Metal Maritime, Ole Philipsen.

Metal Maritime anmeldte 14. februar sagen til Søfartsstyrelsen efter at flere medlemmer igen bekræftede, at Maersk fastholdt et generelt landgangsforbud i en lang række havne – herunder i størstedelen af Europa – inkl. Danmark, hvor alle Corona-restriktioner fra myndighederne på det tidspunkt var ophævet.

Maersk fortsatte den ulovlige procedure

Efter et møde mellem repræsentanter fra Maersk, Søfartsstyrelsen og Metal Maritime var det sidstnævntes klare opfattelse, at rederiet på mødet havde fået en mundtlig henstilling om at stoppe proceduren med øjeblikkelig virkning.

Rederiet fastholdt dog proceduren og sendte endda ugen efter opdaterede guidelines ud til samtlige skibe, hvilket fik Metal Maritime til 8. marts at fremsætte fællesmødebegæring til Danske Rederier, idet landgangsforbuddet også var et brud på overenskomsterne for navigatører og hovmestre. Tre dage senere oplyste rederiet, at Covid-restriktionerne forbundet med landlov var ophævet. At rederiet har ophævet restriktionerne, ændrer ikke på, at bruddet på overenskomsterne har fundet sted, og derfor fortsætter Metal Maritime sagen i det fagretslige system.

Aftaler havde været den rigtige vej

Gennem hele sagsforløbet har Metal Maritime udtrykt forståelse for, at der under Corona-pandemien har været behov for ekstraordinære tiltag for at sikre besætninger imod smitte. Metal Martime har således som overenskomstpart indgået særaftaler med flere rederier, der har haft behov for at reducere mulighed for landgang af hensyn til smitterisikoen. 

Søfartsstyrelsen bekræfter i skrivelsen til Maersk, at sådanne aftaler er vejen frem, når et rederi har behov for at afvige fra søfarendes basale rettighedskrav formuleret i loven. Søfartsstyrelsen skriver bl.a.:

”….skulle der opstå omstændigheder, som under det hidtidige Covid-19 forløb, som kalder på lignende beslutninger for at sikre besætningers og skibes sikkerhed, kan dette drøftes mellem parterne og myndighederne således, at de søfarende ved disses repræsentant er part i sagen, så det sikres, at der værnes om de søfarendes rettigheder.”

Afstår fra påbud, da proceduren nu er ændret

Søfartsstyrelsen afslutter indskærpelsen med at notere, at Maersk har ændret procedurerne 11. marts og at styrelsen derfor vurderer, at et påbud om at ændre proceduren ikke vil have nogen effekt.

”Det opfatter jeg som en klar besked til Maersk. Hvis Søfartsstyrelsen ikke havde brugt halvanden måned på sagsbehandling, men var skredet til handling med det samme, som de skulle, da vi anmeldte overtrædelserne 14. februar, så havde rederiet fået et påbud den gang,” siger Ole Philipsen.

 

Opsummering af forløbet:

 

  1. 11. februar – Metal Maritime får fra medlemmer igen bekræftet, at der er landgangsforbud i rederiet APMMs skibe.

   14. februar – Metal Maritime anmelder APMMs ulovlige restriktioner ved landgang til Søfartsstyrelsen

   25. februar – møde indkaldt af Søfartsstyrelsen mellem repræsentanter fra Maersk og Metal Maritime efter anmeldelsen for brud på Sømandslov og MLC. Rederiet får af Søfartsstyrelsen bekræftet, at Sømandsloven sikrer den søfarende ret til at gå i land og at det er skibsføreren, der kan anmode den søfarende om at blive om bord – ikke rederiet.

   5. marts – Rederiet A.P. Møller – Mærsk udsender opdaterede retningslinjer til skibene om begrænsninger i landlov. Søfarende på rederiets skibe er fortsat nægtet landlov i store dele af Europa, herunder også i Danmark. Rederiet har imidlertid tilføjet et kapitel om, at skibsføreren naturligvis har mulighed for at fravige rederiets retningslinjer – dog kræver afvigelser orientering af skibsførerens overordnede på kontoret.

   8. marts – Metal Maritime fremsender fællesmødebegæring til Danske Rederier om A.P. Møller – Mærsks brud på overenskomsterne for navigatører og hovmestre ved begrænsninger i landlov.

   11. marts – Mærsk oplyser at alle COVID-restriktionerne forbundet med landlov er ophævet i alle rederiets skibe globalt.

   11. marts – Metal Martime bekræfter overfor Danske Rederier, at begæring om fællesmøde fastholdes, da rederiet frem til ophævelsen af restriktionerne har brudt overenskomsterne.
  2. 16. marts – Fællesmøde afholdes med Danske Rederier og Maersk. Metal Maritime fastholder, at Maersk har begået overenskomstbrud frem til ophævelse af restriktionerne. Parterne når ikke til enighed, hvorefter Metal Maritime igangsætter forberedelse til indbringelse af sagen for Arbejdsretten.

   28. marts – Søfartsstyrelsen sender skrivelse: ”Indskærpelse vedr. søfarendes ret til at gå i land” til Maersk.

    

 

Læs mere:

Tidligere artikel her på hjemmesiden om sagen

Metal Maritime: Maersk bryder 
sømandsloven med landgangsforbud

 1. 2. marts

Læs artiklen her...

 

Metal Maritme: Landgangsforbud er
brud på overenskomst

14. marts
Læs artiklen her...