Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Nye opdateringer og særoverenskomster

På medlemssiden er der nyt vedrørende fornyelse af særoverenskoms ...

Links til ledige maritime stillinger uge 38

Hermed samlingen af links til maritime job-opslag, som vi har kun ...

Chikane-undersøgelse af hele handelsflåden

CO-Søfart - 17. august 2022

Foto: Shutterstock

Chikane-undersøgelse tilpasses handelsflådens mange segmenter

Kommissoriet for undersøgelsen af chikane og mobning på danske skibe er nu på plads, og undersøgelsen kommer til at inkludere hele det psykiske arbejdsmiljø i den samlede danske handelsflåde.

Martin van Dijk

Seksuel chikane, racisme, diskrimination af religion, kulturel baggrund og seksuel orientering. Det er blot nogle af de områder, der skal indgå i den undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø på danske skibe, som erhvervsminister Simon Kollerup har søsat. Det fremgår af det kommissorium, der beskriver rammerne for den undersøgelse, der skal laves. I kommissoriet fremgår det ligeledes, at undersøgelsen skal inkludere hele den danske handelsflåde, og at der skal tages hensyn til de forskellige segmenter. Der er stor forskel på, om man sejler international eller national sejlads, om man arbejder i offshore-sektoren eller med færge- og passagerfart, og disse forskelle er et centralt element i undersøgelsen.

Det skal sikre et mere repræsentativt billede af omfanget af problemet med mobning og chikane på danske skibe. Helt i tråd med de input Metal Maritime tidligere har haft til en eventuel undersøgelse. Her er det netop blevet påpeget, at hvis en undersøgelse skal kunne bruges til noget, så skal hele handelsflåden, og den forskellighed der er, inkluderes, og der skal kigges bredt på det psykiske arbejdsmiljø.

Virkning af eksisterende tiltag

Undersøgelsen skal blandt andet også bruges til at belyse virkningen af de tiltag, der allerede er lavet for at styrke det psykiske arbejdsmiljø på danske skibe. Herunder de guidelines som Danske Rederier i samarbejde med Metal Maritime, Maskinmestrenes Forening, CO-Søfart og de maritime uddannelsesinstitutioner udarbejdede tilbage i 2019 under taskeforcen ’Flere kvinder til søs’. Guidelines som rederierne skulle bruge til at arbejde aktivt og målrettet mod at undgå chikane og mobning.

Der er ligeledes blevet udviklet kampagnemateriale af Sea, Health & Welfare (Søfartens Arbejdsmiljøråd), som har udviklet materiale og værktøjer til rederierne.  Materiale og værktøjer som løbende udvikles, og den seneste tilføjelse skete så sent som i foråret 2022.

Fortrolighed

Erhvervsministeren har bedt Søfartsstyrelsen om at gennemføre undersøgelsen, der i praksis udføres af en ekstern partner. Det forventes, at der er stor offentlig interesse for undersøgelsen, og derfor gøres det i kommissoriet også tydeligt, at fortrolighed er vigtigt.

’Det må påregnes, at undersøgelsen vil være genstand for offentlig interesse. Undersøgelsen vil, mens den foregår, være fortrolig af hensyn til kommissoriets arbejde og de berørte personer,’ står der i kommissoriet.

Undersøgelsen forventes afsluttet ved udgangen af 2022, hvorefter resultaterne vil kunne offentliggøres. Der er nedsat en følgegruppe bestående af Metal Maritime, samt repræsentanter fra Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening, 3F Sømændene, Lederne Søfart, KL, FOA, Færgesekretariatet og Småøernes Færgeselskab. Følgegruppen vil løbende blive involveret i arbejdet.  

 Link til nyhed på Erhvervsministeriets hjemmeside:  Læs mere her.

Link til kommissorium her.