Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Nye opdateringer og særoverenskomster

På medlemssiden er der nyt vedrørende fornyelse af særoverenskoms ...

Links til ledige maritime stillinger uge 38

Hermed samlingen af links til maritime job-opslag, som vi har kun ...

Historiske forringelser for DRO1-navigatører hvis LESØ vinder sag

Metal Maritime - 29. marts 2023

Hvis Arbejdsretten giver Lederne Søfart medhold, står navigatører ansat på Metal Maritimes aftale i DRO1 overfor historiske forringelser i hyre. Lederne Søfart påstår deres aftale er bedst og derfor skal gælde i både DRO1 og DRO2. (Se illustrationen i større gengivelse længere nede på siden.)

Historiske forringelser for DRO1-navigatører hvis Lederne Søfart vinder sag

Metal Maritime overvejer selvstændig sag ved Arbejdsretten for at forhindre historiske forringelser for navigatører på Metal Maritimes DRO1-overenskomst som følge af Lederne Søfarts anlagte sag mod Danske Rederier.

Af Ole Philipsen, formand Metal Maritime

Hvis Lederne Søfart får medhold i den anlagte sag mod Danske Rederier i Arbejdsretten, vil konsekvensen for de 65% af alle navigatører, som i dag er ansat på Metal Maritimes DRO1-overenskomst, være lønnedgang, øget arbejdstid og markante forringelser af ansættelsesvilkårene. Forringelserne truer navigatørerne i rederier som f.eks. Torm, Maersk Line, DFDS, Norden, Fjord Line, Svitzer osv. 

Metal Maritime vil ikke stiltiende acceptere så omfattende forringelser og vil tage de nødvendige skridt for at forhindre det.

Lederne Søfarts påstand i klageskriftet ved Arbejdsretten er, at deres hovedoverenskomst i det tidligere DRO2 skal være den eneste gyldige overenskomst i hele Danske Rederier Arbejdsgiver, som er det fusionerede DRO1 og DRO2.

Det hedder således i klageskriftet:
”Da overenskomsten er egnet til at dække navigatørernes (medlemmernes) arbejde på DIS registrerede skibe i international sejlads, dækker overenskomsten efter sammenlægningen hos Danske Rederier navigatørernes arbejde hos samtlige medlemmer hos Danske Rederier, der ejer DIS-registrerede skibe.”

Klageskriftet fortsætter med følgende påstand:

”Den i denne sag omtvistede overenskomst er efter en samlet vurdering bedre end overenskomsten mellem Dansk Metal og Danske Rederier, hvorfor den har forrang – særligt i lyset af værns reglen i § 13, stk. 1.”

Lederne Søfart dokumenterer ikke påstanden, men opfordrer til, at den modbevises.
Det skal Metal Maritime hermed gerne gøre. 

Hyrenedgang og markante forringelser

Lederne Søfarts hovedoverenskomst med DRO2 indeholder 390 arbejdstimer månedligt i dens grundhyrer. En navigatør, som i dag er på Metal Maritimes hovedoverenskomst, har ”kun” 246 arbejdstimer indregnet. På vores aftale vil en navigatør ved 390 arbejdstimer få markant højere hyre i form af overtidsbetaling som illustreret herunder. Vinder Lederne Søfart sagen, vil det være deres aftale, der gælder – de røde søjler i illustrationen:

(Klik på illustrationen for større gengivelse)

01 navfakta konsekv

De generelle ansættelsesvilkår på Metal Maritimes aftale er også væsentligt bedre, som nedennævnte viser. Hvis Lederne Søfart får medhold i sagen bortfalder disse vilkår - også Metal Maritimes aftaler for navigatører om godtgørelse ved fratrædelse:

(klik på illustrationerne for større gengivelse)

02 navfakta konsek
03 navfakta konsek

Metal Maritimes hovedoverenskomst indeholder ”kun” 246 arbejdstimer i hyre, derfor er der i alle rederier i det tidligere DRO1, hvor denne har været gældende, indgået særaftaler, hvor hyren er væsentlig højere end i hyretabellen, ligesom udeperioderne er kortere end de i hovedoverenskomsten aftalte 13 uger.

Det fremgår tydeligt af Metal Maritimes hovedoverenskomst, at arbejdstid kan byttes til højere hyre:
”§ 2 stk. 2 Såfremt der er enighed herom mellem den enkelte officer og rederiet kan officeren ansættes uden højeste arbejdstid til en i forhold til den i hyrebilaget anførte højere månedlig DIS løn, der aftales individuelt direkte mellem rederiet og den enkelte officer. Lønnen fastsættes på grundlag af officerens kvalifikationer, uddannelse, anciennitet, ansvar og indsats”.

Da Lederne Søfarts hovedoverenskomst allerede har brugt alle lovlige arbejdstimer i grundhyren er dette ikke muligt for ansatte på denne og det vil heller ikke være muligt for Lederne Søfart at indgå særoverenskomster med højere hyre og kortere udeperioder, da timerne ”at handle med” allerede er brugt på at opnå hovedoverenskomstens grundhyre.

Hvis Lederne Søfart vinder retssagen på det af dem fremførte grundlag, vil det betyde, at alle navigatører i Danske Rederier Arbejdsgiver fremover vil være ansat på Lederne Søfarts hidtidige DRO2 hovedoverenskomst.

Derved vil den største reduktion af hyre, pension og øvrige ansættelsesvilkår i dansk faglig historie være gennemført efter krav fra en faglig organisation i en Arbejdsretssag.

 

Links


Se Metal Maritimes hovedaftale for navigatører i DRO1 her…
(pdf)

Se Lederne Søfarts DRO2-aftale her… (pdf)

 

Hvis Arbejdsretten giver Lederne Søfart medhold, står navigatører ansat på Metal Maritimes aftale i DRO1 overfor historiske forringelser i hyre – også på grundhyrerne med pension. Lederne Søfart påstår deres aftale er bedst og derfor skal gælde i både DRO1 og DRO2.

(klik på illustrationen for større gengivelse)

04 navfakta konsek