Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Links til ledige maritime stillinger uge 38

Hermed samlingen af links til maritime job-opslag, som vi har kun ...

Fjord Line lukker rute

Fjord Line har sejlet på ruten Sandefjord - Strømstad med 'MS OSL ...

Kaptajner organiserer sig i Metal Maritime

Metal Maritime - 07. november 2022

Thomas Sletting Hvilborg er formand for den nyetablerede Kaptajnsgruppe i Metal Maritime.

Kaptajner organiserer sig i Metal Maritime

Ønsket om øget indflydelse, gennemslagskraft og påvirkning af ansættelsesforholdene for individuelt ansatte kaptajner i handelsflåden får en gruppe skibsførere til at etablere en Kaptajnsgruppe i Metal Maritime.

Af Hanne Hansen

Initiativtagerne til Metal Maritimes nye tiltag, Kaptajnsgruppen, er fem sejlende kaptajner fra handelsflåden.

”Vi har behov for et fælles fundament og et talerør, der kan varetage vores udfordringer og interesser som skibsførere i den danske handelsflåde. Det gælder både overfor arbejdsgivere og overfor omverdenen,” siger nyvalgte formand for Kaptajnsgruppen i Metal Maritime, Thomas Sletting Hvilborg, der sejler som kaptajn i Maersk Line. 

Individuelle kontrakter

Kaptajnerne adskiller sig fra Metal Maritimes øvrige medlemsgrupper ved ikke at være omfattet af overenskomster. Skibsførere er som de eneste i medlemsrederierne under Danske Rederier ansat på individuelle kontrakter.

”Vi er på individuelle kontrakter, men i selve jobbet og med det ansvar, der følger med, har vi som gruppe en række udfordringer, der er fælles. Dem ønsker vi at få størst mulig indflydelse på og hjælp til at løse. Det opnår vi kun ved at organisere os i en samlet gruppe,” uddyber Thomas Sletting Hvilborg og fortsætter:

”Ved at etablere os som en gruppe i Metal Maritime, bakker vi samtidig op om navigatørerne ved at være i den organisation, der har størst og stærkest indflydelse på navigatørernes ansættelsesforhold gennem forhandlinger, overenskomster og politisk indflydelse.”

 

Fem kaptajner i initiativgruppen

Initiativtagerne bag Kaptajnsgruppen i Metal Maritime er kaptajner fra hhv. passager- og containerskibsfart. Foruden Thomas Sletting Hvilborg består initiativgruppen af næstformand Karsten Sittrup, DFDS, Dan Damgaard, Fjord Line, samt Flemming Langballe og Jens Knudsen, der begge er fra DFDS.

Initiativgruppen varetager i den begyndende fase ledelsen af Kaptajnsgruppen, der organisatorisk er en del af Metal Maritime. Gruppens formand har således plads i Metal Maritimes bestyrelse.

 

Maritimt fællesskab og samarbejde vejer tungt

”Vi har afsøgt forskellige muligheder – bl.a. at etablere os som en selvstændig forening under CO-Søfart. Administrativt og økonomisk ville det imidlertid være en meget stor opgave. Som gruppe med egen ledelse under Metal Maritime får vi alle fordelene uden selv at hænge på tunge administrative opgaver og vi kan derfor koncentrere energien om det, der er væsentligt som f.eks. at fokusere på bedre ansættelsesvilkår for skibsførerne i den danske handelsflåde,” siger Thomas Sletting Hvilborg.

Især vejede et enkelt element tungt i initiativgruppens afgørende overvejelser.
”Som gruppe i Metal Maritime er vi organiseret samme sted som øvrige søfarende - både menige og officerer og herunder navigatører. Det maritime fællesskab har vi prioriteret højt, og det har haft en helt afgørende betydning for vores beslutning,” siger Thomas Sletting Hvilborg og tilføjer:

”Det er ydermere et stort plus, at Metal Maritime har et tæt samarbejde med Maskinmestrenes Forening. Den del har også vægtet højt. Vi er som søfarende så lille en gruppe, at vi står stærkest ved at arbejde sammen.”

 

Markant tiltag kommer alle medlemmer til gode

I Metal Maritime byder formand Ole Philipsen kaptajnernes tiltag velkommen.

”Det har været en både god, positiv og konstruktiv proces siden kaptajnernes første henvendelser med ønsker om en tydeligere og mere synlig organisering. Etableringen af Kaptajnsgruppen er for det første et markant tiltag for de af vore medlemmer, der sejler som kaptajner. For det andet kommer tiltaget alle 3.200 aktive medlemmer til gode ved at Metal Maritimes tyngde og indflydelse bliver bredere,” siger Ole Philipsen og tilføjer:
”Jeg ser frem til et udbytterigt og udviklende samarbejde med Kaptajnsgruppens medlemmer og ledelse.”

 

FAKTA

 

Kaptajnsgruppen - hvem og hvordan?

Medlemmer af Metal Maritime, der er ansat som skibsfører/kaptajn, kan uden ekstra udgift være medlem af Kaptajnsgruppen. 

Er du kaptajn/skibsfører og medlem af Metal Maritime, giver du bare besked til faglig konsulent Caspar Mose cams@danskmetal.dk om, at du vil være medlem af gruppen.

Enhver, der er ansat som skibsfører; enten på overenskomst eller individuel kontrakt, kan uanset fartsområde/skibstype være medlem af gruppen.

Kaptajnsgruppen - ledelse

Kaptajnsgruppen ledes af en styregruppe, der består af minimum tre personer. Styregruppen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Kaptajnsgruppen – service

Med etableringen af Kaptajnsgruppen får skibsfører/kaptajner indflydelse på:

- Metal Maritimes ledelse i form af en plads i bestyrelsen

- Høringssvar

- Internationale og nationale samarbejder og udviklingen af disse


- Forberedelse af overenskomstforhandlinger for officerer/navigatører


- Indgåelse af rammeaftaler for kaptajner/skibsførere

Metal Maritime servicerer derudover kaptajner/skibsførere ved at stille bisidder/jurist til rådighed ved f.eks. møder med rederiet, der vedrører medlemmets ansættelsesforhold.

Ligeledes står Metal Maritime til rådighed med vejledning i situationer, hvor kaptajnen/skibsføreren oplever et dilemma mellem på den ene side rederiets ønsker og på den anden side krav i lovgivningen.

 

Forretningsorden og arbejdsrammer for Kaptajnsgruppen

Læs de to dokumenter (pdf):

Forretningsorden

Arbejdsrammer 2022 – 2025 (dynamisk dokument, der skal fornys senest 1. oktober 2025)

  •  

Kaptajnsgruppens placering organisatorisk

Metal Maritime er en forbundsafdeling i Dansk Metal. Kaptajnsgruppen er en gruppe placeret i Metal Maritime.

Se skematisk oversigt her (pdf)

  

Metal Maritime generelt

Metal Maritime har pt. 3.200 aktive medlemmer og 400 passive

Metal Maritime organiserer og overenskomstdækker både menige og officerer fra alle departementer i handelsflåden samt catering og teknisk personale offshore.

Metal Maritime er medlem af CO-Søfart, der består af i alt seks faglige, maritime organisationer og er Danmarks største maritime, faglige organisation.