Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Oslo-ruten solgt: De to skibe forbliver i DIS

Alle søfarende på Oslo-ruten, ansat på Metal Maritimes overenskom ...

Medlemsmøder om DFDS’ salg af Oslo-ruten på vej

Kort før DFDS offentliggjorde salget af Oslo-ruten til Gotlandsbo ...

Mere end 4000 henvendelser i 2023

Metal Maritime - 15. maj 2024

Mere end 4000 henvendelser i 2023

Radio Medical Danmark tilbyder lægelig hjælp og rådgivning til søfarende på dansk flagede skibe, og 2023 blev et rekordår, hvad angår antallet af henvendelser. Helt præcist 4057 unikke cases blev oprettet i Radio Medical Danmarks system i 2023, hvilket er en stigning på 40 procent fra 2022

Af Martin van Dijk

Radio Medical Danmark (RMD) udgiver årligt en rapport med et tilbageblik på året, der er gået. Rapporten fra 2023 afslører, at RMD har haft et rekordtravlt år. Aldrig tidligere har der været så mange henvendelser fra søfolk på dansk flagede skibe. Helt præcist har RMD på kontoret på Esbjerg Sygehus haft 4057 unikke cases i løbet af 2023, hvilket er en stigning på 40 procent i forhold til 2022, som var det tidligere rekordår. Mere end 2/3 del af casene udgøres af patienter fra tre specifikke lande. Flest henvendelser drejede sig om filippinske søfarende - nemlig 26 procent, herefter følger indiske søfarende med 24 procent og afslutningsvis danske søfarende med 20 procent, hvilket stemmer godt overens med, at størstedelen af besætningsmedlemmerne, der er dækket af RMD's service, kommer fra disse tre lande. 

To typer skiller sig ud

Af de mange henvendelser fra de søfarende i 2023 er der især to typer af skader og lidelser, der skiller sig ud. Knap 1500 henvendelser omhandlede muskel- og skeletsystemet eller hudlidelser. Af disse typer af lidelser drejede flest sig om muskel- og skeletsystemet, som udgør cirka 20 procent af de samlede henvendelser, mens hudlidelser udgør 17 procent. Herefter følger sygdomme/skader i fordøjelsessystemet (11 procent), synssystemet (11 procent) og luftvejene (9 procent). Denne fordeling er helt som forventet og som i 2022. 

Hvis der kigges på de mere alvorlige tilfælde, som har krævet enten ilandsætning eller evakuering, så har der været 248 cases i løbet af 2023 - hvilket er 108 flere tilfælde end i 2022. I 156 tilfælde har det været nødvendigt med en ilandsætning, hvor den søfarende sygeafmønstre før planlagt afmønstring til videre behandling ved næste mulige havneanløb. Der har været 92 tilfælde af de mere akutte evakueringer, hvor der er tale om akut ilandsætning med assistance fra helikopter eller andet fartøj.

Skibstype har betydning

Langt de fleste henvendelser til RMD i løbet af 2023 er kommet fra handelsflåden, som stod for 2584 unikke cases, hvilket svarer til 63,7 procent af samtlige henvendelser. Næstflest henvendelser kom der fra supply skibe med 562 cases, svarende til 20,9 procent, mens 359 cases involverede færge/passagerskibe svarende til 13,8 procent, mens fiskerskibene med 95 cases svarende til 2,3 procent var involveret i færrest cases.

Til gengæld har henvendelserne fra fiskerskibene oftere været af alvorligere karakter, hvor det har resulteret i ilandsætning. I knap hver tiende henvendelse fra et fiskerskib har det medført ilandsætning, mens det har været tilfældet i 4,6 procent af henvendelserne fra supply skibene, 5,5 procent af henvendelserne fra færge/passagerskibe og i lidt mere end to procent af henvendelserne fra handelsskibene.

Når det kommer til de alvorligste tilfælde, hvor det har været nødvendigt med en evakuering, topper færge/passagerskibene med 35 procent af samtlige evakueringstilfældene, mens 20 procent af samtlige evakueringer har været fra et skib i handelsflåden