Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Nye opdateringer og særoverenskomster

På medlemssiden er der nyt vedrørende fornyelse af særoverenskoms ...

Links til ledige maritime stillinger uge 38

Hermed samlingen af links til maritime job-opslag, som vi har kun ...

Knap 3000 henvendelser i 2022

Metal Maritime - 11. april 2023

Knap 3000 henvendelser i 2022

Radio Medical Danmark tilbyder lægelig hjælp og rådgivning til søfarende på dansk flagede skibe, og 2022 blev et rekordår, hvad angår antallet af henvendelser. Helt præcist 2886 unikke cases blev oprettet i Radio Medical Danmarks system i 2022.

Af Martin van Dijk

Radio Medical Danmark (RMD) udgiver årligt en rapport med et tilbageblik på året, der er gået. Rapporten fra 2022 afslører, at RMD har haft et rekordtravlt år. Aldrig tidligere har der været så mange henvendelser fra søfolk på dansk flagede skibe. Helt præcist har RMD på kontoret på Esbjerg Sygehus haft 2886 unikke cases i løbet af 2022, hvilket er en stigning på 15 procent i forhold til 2021, og hele 10 procent mere end i det tidligere rekordår, 2020. Mere end 2/3 del af casene udgøres af patienter fra tre specifikke lande. Flest henvendelser drejede sig om filippinske søfarende - nemlig 27 procent, herefter følger danske søfarende med 25 procent og afslutningsvis indiske søfarende med 16 procent, hvilket stemmer godt overens med, at størstedelen af besætningsmedlemmerne, der er dækket af RMD's service, kommer fra disse tre lande. 

To typer skiller sig ud

Af de mange henvendelser fra de søfarende i 2022 er der især to typer af skader og lidelser, der skiller sig ud. Knap 1100 henvendelser omhandlede muskel- og skeletsystemet eller hudlidelser. Af disse typer af lidelser drejede flest sig om muskel- og skeletsystemet, som udgør 20 procent af de samlede henvendelser, mens hudlidelser udgør 17,6 procent. Herefter følger sygdomme/skader i fordøjelsessystemet (10,8 procent), synssystemet (9,1 procent) og tænder og tandkød (8,3 procent). Denne fordeling er helt som forventet og som i 2021. 
Hvis der kigges på de mere alvorlige tilfælde, som har krævet enten ilandsætning eller evakuering, så har der været 140 cases i løbet af 2022. I 81 tilfælde har det været nødvendigt med en ilandsætning, hvor den søfarende sygeafmønstre før planlagt afmønstring til videre behandling ved næste mulige havneanløb. Der har været 59 tilfælde af de mere akutte evakueringer, hvor der er tale om akut ilandsætning med assistance fra helikopter eller andet fartøj.

Skibstype har betydning

Langt de fleste henvendelser til RMD i løbet af 2022 er kommet fra handelsflåden, som stod for 1752 unikke cases, hvilket svarer til 60,7 procent af samtlige henvendelser. Næstflest henvendelser kom der fra supply skibe med 602 cases, svarende til 20,9 procent, mens 359 cases involverede færge/passagerskibe svarende til 12,4 procent, mens fiskerskibene med 88 cases svarende til 3 procent var involveret i færrest cases. Til gengæld har henvendelserne fra fiskerskibene oftere været af alvorligere karakter, hvor det har resulteret i ilandsætning. I mere end hver tiende henvendelse fra et fiskerskib har det medført ilandsætning, mens det har været tilfældet i 3,8 procent af henvendelserne fra supply skibene, 3,6 procent af henvendelserne fra færge/passagerskibe og i to procent af henvendelserne fra handelsskibene.

Når det kommer til de alvorligste tilfælde, hvor det har været nødvendigt med en evakuering, topper færge/passagerskibene med 6,7 procent af tilfældene, mens fiskerskibene følger efter med 4,5 procent. En evakuering har kun været nødvendigt i 1,2 procent af henvendelserne fra supply skibe og i en procent af tilfældene fra handelsskibene. 

Den store aktivitet og de mange henvendelser får RMD til afsluttende at konkludere følgende.
"Aktiviteterne afspejler vigtigheden af, at sygdomsbehandlerne om bord på skibene er godt uddannede, og kan fungere som lægens hænder, øjne og ører".