Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

OK23 opdateringer på hjemmesiden

Der forhandles stadig særoverenskomster på plads, og den seneste ...

Markant udvidelse af High Risk område

Situationen i og omkring Adenbugten og Røde Havet har desværre ik ...

Ny bestyrelse i Metal Maritime

Metal Maritime - 30. januar 2024

Der har i januar været gennemført valg til bestyrelsen i Metal Maritime. Foto: Colourbox

Nye bestyrelsesmedlemmer i Metal Maritime

I henhold til vedtægterne har der været afholdt valg til ny bestyrelse i Metal Maritime. Valget blev afsluttet 29. januar klokken 00.00, og de nye bestyrelsesmedlemmer indtræder pr. 1. februar.

Af Martin van Dijk

Bestyrelsen i Metal Maritime består af 14 medlemmer plus formand Ole Philipsen, der ligeledes er formand for Metal Maritime og CO-Søfart.

I henhold til vedtægterne har der i januar været afholdt valg til bestyrelsen. Det er de tillidsvalgte, der har kunne stemme. Der skulle vælges eller genvælges bestyrelsesmedlemmer i fire ud af de syv områder, der er repræsenteret i bestyrelsen for Metal Maritime.

De fire områder er henholdsvis: Færgeområdet, officersområdet, passagerskibsområdet og specialskibe/offshore.

Færgeområdet

Færgeområdet består af to medlemmer, hvoraf det ene var på valg. Her blev Torben Olsson, skibsassistent på Bornholmslinjen, genvalgt for en fire års periode. Det andet medlem er Henrik Purtoft, skibsmekaniker på Alslinjen, som ikke var på valg i denne omgang.

Officersområdet

Her er ligeledes to medlemmer, hvoraf det ene mandat for på genvalg. Her blev Victor Dahlgren, Business Leader hos DFDS, valgt, og han træder ind i bestyrelsen i stedet for styrmand Emma Wain Grønsund, som er begyndt at arbejde i land. Victor Dahlgren udgør nu officersgruppen sammen med Martin Bitsch Baarts, hovmester hos Royal Arctic Line, som ikke var på valg i denne omgang.

Passagerskibe

Dette område er efter valget repræsenteret af fem bestyrelsesmedlemmer, hvoraf to er nye. Ud af bestyrelsen er trådt Karin Bjerregaard og Thomas Priskorn Schmidt, som begge af forskellige årsager ikke ønskede/eller kunne genopstille. Ind i stedet er kommet Kristian Bundvad, maskinist hos Esvagt, og Robert Palsmar, Bosun hos Cadeler. For begges vedkommende gælder det, at de oprindeligt var på valg inden for et andet område, hvor de ikke opnåede valg. I henhold til vedtægterne skal de så tilbydes eventuelle pladser inden for et andet område, og da der ikke var nogle, der ønskede at opstille på passagerskibsområdet, gik pladserne til de to. De er i modsætning til de andre valgte kun valgt for en etårige periode.

Specialskibe/offshore

Her var en ud af to pladser på valg. Valgt blev Morten Christoffersen, operator hos Noble Reacher. Sammen med Steen Kirk Pedersen repræsenterer han nu specialskibe/offshore i bestyrelsen.

Se hele bestyrelsen i Metal Maritime 

Tak og velkommen

Bestyrelsen og formanden vil takke de nu fratrådte bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, samt det gode og konstruktive samarbejde gennem en valgperiode, der har budt på mange udfordringer, blandt andet corona, udvidelse af aftaleområde med mere. Samtidig ser bestyrelsen og formanden frem til samarbejdet med de fire nye bestyrelsesmedlemmer.