Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

OK opdateringer for Fjord Line og Bornholmslinjen

Det er igen blev tid til en lille opdatering omkring, hvilke nye ...

Fagbladet CO-Søfart nr. 4 er udkommet

Bladet kan nu læses online her på hjemmesiden. Den trykte version ...

Uddybning af holdning til muligheden for fratagelse af sønæringsbevis

Metal Maritime - 11. oktober 2023

Uddybning af holdning til muligheden for fratagelse af sønæringsbevis

I kølvandet på rapporten om chikane og mobning i den danske handelsflåde, er der opstået debat og tvivl om, hvilke beføjelser arbejdstagerorganisationerne mener, man med fordel kunne give Søfartsstyrelsen, i forhold til at fratage systematiske krænkere deres sønæringsbevis. Hvad vi hos Metal Maritime mener, vil jeg gerne uddybe.

Af Ole Philipsen

Rapporten skabte, som de fleste nok har bemærket, en del opmærksomhed, og der er skrevet mange artikler om resultaterne. Jeg er blandt citeret for at overveje, om vi skulle have indført mulighed for, at de søfarende, i tilfælde af gentagende mobning, vold og chikane, skulle kunne få suspenderet deres sønæringsbevis.

Det er i artikler m.m. blevet opfattet som, at jeg mener, det alene er skibsførerens sønæringsbevis, der sigtes til, hvilket ikke er tilfældet. Det er den faktuelle person uanset rang og stilling, som systematisk krænker, hvis sønæringsbevis skal kunne suspenderes.

Vores holdning er, at ordningen i USA, hvor kystvagten har mulighed fra at suspendere de søfarendes sønæringsbevis, hvis de systematisk chikanerer, mobber eller er voldelige, er værd at overveje at implementere i Danmark. Her er det så Søfartsstyrelsen, der skal have denne mulighed, men det er selvfølgelig først en sanktionsmulighed, når 'sagen' har haft sin rettergang.

Det siger sig selv, at der naturligvis også skal være en ankemulighed på en eventuel afgørelse om at suspendere sønæringsrettighederne.