Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk
Catering

Dagpengeberegner og DIS til brutto


Indhold og beregnere 2024-opdateret


Her kan du beregne hvilken dagpengesats du er berettiget til, hvis du bliver arbejdsløs.

Dagpengeberegneren tager selv højde for op- eller nedrunding til gældende maksimums- og minimumssatser (maksimumsats i 2024 er 911 kr. om dagen - 5 dage om ugen, 4,3 uger i gennemsnit om måneden).

DAS-hyre

For medlemmer som er på DAS-hyre eller landindkomst, kan bruttoløn incl. faste tillæg indskrives direkte i dagpengeberegneren.

 

DIS-hyre

For medlemmer som er på DIS-hyre, skal en bruttohyre først udregnes efter omregningsskalaer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for henholdsvis:

1)
Uden for begrænset fart med fradrag på 56.900 kroner årligt -
Udenrigsfart 1 (skibe < 500brt - se nedenfor "DIS til brutto 2024").

2)
Uden for begrænset fart med fradrag på 105.000 kroner årligt -
Udenrigsfart 2 (skibe > 500 brt - se nedenfor "DIS til brutto 2024").

3)
Begrænset fart (se nedenfor "Definition af begrænset fart")


En automatisk beregning kan ske gennem link i boksen
"DIS til brutto beregnere" til højre her på siden.

 Definition af begrænset fart jvf. Sømandsbeskatningsloven § 2

a) Fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed med skibe, der væsentligst sejler på danske indsøer, indre vandveje og fjorde.

b) Anvendelse af skibe i stationær virksomhed, herunder havnefart og lign.

c) Fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed med skibe uden egne fremdrivningsmidler.

d) Rutetrafik, hvor sejldistancen fra havn til havn er mindre end 50 sømil.

e) Anden fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed, når forholdene er sådan, at den pågældende person har mulighed for regelmæssigt at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 3, litra a-c og e finder tilsvarende anvendelse ved virksomhed med kabellægningsfartøjer og stenfiskerfartøjer, herunder sandsugere.

 

Beregnere og ordinær arbejdsmarkedsløn

Man skal være opmærksom på at beregnerne er specifikt udarbejdede i forhold gældende lov og senest oplyste faktorer for omregning af DIS-indkomst fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Hverken DIS-indkomster eller dagpengeberegninger opererer med arbejdsmarkedsbidrag (AMB). Det betyder at de bruttolønninger som udregnes af modellerne kun svarer til 92% af en ordinær arbejdsmarkedsløn.
Hvis man vil omregne til ordinær arbejdsmarkedsløn kan det gøres ved hjælp af følgende formel:
(resultat - ATP)*100/92+ATP

 

DIS til brutto 2024

Beregningsprincipperne er uændrede fra 2023, mens der er sket mindre ændringer i skalatrinene

For DIS-omregning fastsat i § 10 i  BEK nr. 1697 af 19/8 2021

Skalatrin og faktorer ved omregning af DIS-indkomst se Kapitel 6 i:
Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2024 (på retsinformation.dk)

 

DIS til brutto 2023

Beregningsprincipperne er uændrede fra 2022, mens skalatrin er marginalt ændrede.

For DIS-omregning fastsat i § 10 i  BEK nr. 1697 af 19/8 2021

Skalatrin og faktorer ved omregning af DIS-indkomst se Kapitel 6 i:
Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2023 (på retsinformation.dk)

 

 

 

 

Dagpengeberegner

KUN VEJLEDENDE

Indtast din månedsløn før arbejdsmarkedsbidrag og skat.
Max. sats 2024 pr. dag er 940 kroner
(5 dage om ugen).
Bruttoløn på ca.  24.588 kr. pr. måned giver max. sats.
(Beregningen er kun vejledende i fht. optj. dagpengeret i seneste lovrevision).

Månedsløn  [Beregn]

DIS til brutto beregnere© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Drømmer du om en kollegielejlighed eller en familielejlighed centralt i København?

Drømmer du om en læreplads og en kollegielejlighed eller en famil ...

Efterårets medsejladser og skibsbesøg er ved at være på plads

Hos Metal Maritime bliver forårets og efterårets skibsbesøg og me ...

Samarbejdspartnere:

tjm banner 2019 fp1 195px
PFA banner 2023 195PX