Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk
Dæk & maskine

EØS-regler

Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde i et EØS-land, (EU + Norge + Island + Liechtenstien), samt Færøerne. 

Overtager man arbejde i et andet EØS land end Danmark, skal man være arbejdsløshedsforsikret i det pågældende land.Det samme gælder hvis man er forhyret på et skib, der fører et andet EØS lands flag.

EØS regler:
Når man er sikker på man er omfattet af det andet EØS lands forsikring, udfyldes blanket "Udmeldelse af A-kassen grundet indmeldelse i forsikringen i et andet EØS land", hvorefter man indsender den til den danske A-kasse vedlagt en lønseddel eller to.Man bliver derefter udmeldt af den danske forsikring (A-kassen).Hvis man ikke kan blive omfattet af det andet EØS lands forsikring, skal det pågældende lands myndigheder skriftligt bekræfte dette, og man skal derefter forblive i dansk A-kasse. Dette gælder også for Færøerne.

Hvis man omvendt kan blive omfattet af det pågældende EØS lands forsikring, men selv vælger ikke at tilmelde sig og forbliver i dansk forsikring, er man fejlforsikret. Dette betyder, at arbejds- og forsikringsperioden i det andet EØS land ikke kan medregnes til beskæftigelseskrav, medlemsperiode til dagpenge eller efterløn.

Hvis man er omfattet af det andet EØS lands forsikring og samtidig bevarer sit medlemskab af dansk A-kasse, er man dobbeltforsikret. 
Dette betyder at man, hvis arbejdet for det andet EØS land ophører inden for 5 år, kan få tilbagebetalt sit A-kassebidrag for dobbeltforsikringsperioden.
Vender man tilbage til dansk forsikring inden der er gået 5 år, skal man søge optagelse i den danske forsikring senest 8 uger efter forsikringen i det andet EØS land er ophørt.

Vender man tilbage til dansk forsikring efter 5 år eller har været dobbeltforsikret i 5 år eller mere, skal man søge optagelse i den danske forsikring inden 8 uger efter forsikringen i det andet EØS land er ophørt. Desuden skal man påbegynde arbejde i Danmark inden 8 uger efter forsikringen ophørte i det andet EØS land. Der skal præsteres mindst 296 arbejdstimer inden for 12 uger (3 måneder for månedslønnede).

Når man vender tilbage til dansk forsikring og betingelserne er opfyldt, kan arbejdstimer og forsikringsperioder i det andet EØS land bruges til dagpengeretten og efterlønsretten, dog tæller forsikringsperioderne ikke fuldt med til efterlønnen.Arbejds- og forsikringsperioder i det andet EØS land skal dokumenteres ved blanket E 301. Denne blanket indhentes af den danske A-kasse.

Inden man vender tilbage til Danmark efter arbejde for norsk arbejdsgiver, er det en god ide at få blanketten ”Bekreftelse på ansættelsesforhold med mer” udfyldt af arbejdsgiveren. Dette gør det nemmere at få E 301 fra de norske myndigheder.

Efterlønsbidrag:I perioder hvor man arbejder i et andet EØS land og er omfattet af det pågældende lands forsikring, kan man ikke indbetale efterlønsbidraget til dansk A-kasse. Når man vender tilbage til dansk A-kasse skal man søge om at efterbetale bidraget for at få ret til efterløn.

Færøerne

Er man forhyret på et skib, der ejes af en dansk reder, men fører færøsk flag og hyren udbetales i færøsk valuta og der betales skat til Færøerne, skal man som hovedregel være forsikret på Færøerne.Arbejdsløshedsforsikring på Færøerne er normalt obligatorisk, men personer der ikke har bopæl på Færøerne bliver ikke automatisk tilmeldt forsikringen, men skal selv søge de færøske myndigheder, ALS, om at blive tilmeldt.

Særregel for Færøerne:
Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1156 af 23/12 1993 § 5 siger: Et medlem der arbejder på Færøerne, og arbejdet ikke forventes at vare mere end 6 måneder, kan forblive i dansk A-kasse.Dette fortolkes således at hvis arbejdet ikke forventes at vare over 6 måneder, kan man blive i dansk A-kasse.Hvis arbejdet alligevel varer mere end 6 måneder, skal man fra den første dag efter udløbet af den 6. måned forsikres på Færøerne.
Hvis man på forhånd ved arbejdet varer mere end 6 måneder, skal man fra første arbejdsdag være forsikret på Færøerne.
Reglerne om fejl og dobbeltforsikring gælder også vedr. Færøerne.
Ansøgning om at blive forsikret på Færøerne sendes til:
ALS, PO Box 3022, FO 110, Thorshavn, Færøerne. 
Ove Larsen© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Drømmer du om en kollegielejlighed eller en familielejlighed centralt i København?

Drømmer du om en læreplads og en kollegielejlighed eller en famil ...

Efterårets medsejladser og skibsbesøg er ved at være på plads

Hos Metal Maritime bliver forårets og efterårets skibsbesøg og me ...

Samarbejdspartnere:

tjm banner 2019 fp1 195px
PFA banner 2023 195PX