Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

Portrætserie: Strynøfærgen - fra a/s til kommunal

Godt samarbejde vigtigt for arbejdsglæden

Ny struktur, ny færge og ny drift. Der har været mange forandringer for de syv navigatører på ’Strynø’. Men arbejdsglæden er i top, båret oppe af godt samarbejde og en rigtig god stemning om bord, hvor serviceringen af Strynøs 200 beboere er i fokus.

Tekst og foto: Hanne Hansen


Retur til hovedartiklen: En større mundfuld - Klik her


Jonny Christensen (tv) og René Svedstrup.

-En del af jobbet er at hygge sig og have et godt forhold til kollegerne, kunderne og omgivelserne. Og sådan er det fortsat, selv om vi har været gennem rigtig mange forandringer, siger navigatør Jonny Christensen.
At indsættelsen af den nye færge er forløbet uden driftsstop er en væsentlig faktor. Også selv om det har betydet en næsten uoverskuelig overarbejdspukkel, der nu skal i gang med afvikling.
-Alle har bare haft den indstilling, at det skulle fungere, siger Jonny Christensen og tilføjer:
-Det har også været kommunens indstilling og vi har ikke hørt den mindste kritik af, at der er brugt så mange timer, som der reelt er. Kommunen skal også have ros for, at vi under oplæringen på intet tidspunkt blev lagt under pres.
For navigatørerne har det været som at gå fra én tidsalder til en anden at skifte fra den gamle ’Strynboen’ til ’Strynø’.
-Groft sagt havde vi på den gamle færge en gearstang og en kortplotter. Her er der en hel del mere at forholde sig til, siger Jonny Christensen og nikker i retning mod broens udstyr.
-Det har været både spændende og lærerigt at komme i gang med alt det nye, bemærker han.
Jonny Christensen, der har en fortid i blandt andet fiskeriet, har været på overfarten i seks år.
Hans kollega på dagens tørn er Réne Svedstrup, der kom til overfarten i november sidste år fra Drejøfærgen ’Højestene’.

Nyansat og fællestillidsmand
Som den eneste blandt de syv navigatører med forhåndskendskab til kommunalt drevet færgefart og dermed FOA-overenskomster, har Réne Svedstrup modvilligt påtaget sig opgaven som tillidsmand.
Som principfast medlem af Søfartens Ledere gennem mange år har det været noget af en kamel at sluge at blive medlem af FOA.
-Men sådan er spillereglerne, så jeg har nu medlemskab begge steder, siger René Svedstrup.
Godmodige drillerier fra hans tidligere kolleger over FOA-medlemskabet udeblev ikke.
-Nej, jeg har fået et par bemærkninger, smiler han og fortsætter:
-Nu skal vi se, hvordan det hele kommer til at hænge sammen overenskomstmæssigt. Det er det primære lige nu.
At arbejdsglæden om bord er intakt alle omvæltningerne til trods, er Jonny Christensen og René Svedstrup enige om.
-Sygefravær har vi næsten ikke noget af, og det, at man møder glad på arbejde, er nok gode tegn på, at det er et godt sted at være, siger Jonny Christensen.

Artiklen bragt i fagbladet CO-Søfart, nr. 2 2014
publiceret 7. april 2014

PS:
Som omtalt i hovedartiklen: En større mundfuld, er der stort set ingen klager kommet over den nye færge 'Strynø'. Eneste klagepunkt er, at folk savner lyden af den gamle færge, 'Strynboen'. Men der er trøst at hente på YouTube for de, der savner lyden. En nordmand har i 2012 foreviget både færge og lyd, som han er meget begejstret for. "Søkke god lyd, den synger så å si!", skriver han i kommentaren til sin video.
© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

'Bedste Holdspiller' i en anderledes studietid

25-årige Karl-Johan Øster kunne 1.juli fejre, at han dimitterede ...

Fantastisk oplevelse og stor overraskelse

”Det var mega vildt og en kæmpe oplevelse”, sådan siger 21-årige ...

Samarbejdspartnere:

tjm banner 2019 fp1 195px
pfa banner 2019 fp 195px