Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

Portrætserie: Barsøfærgen

Livsnerven til Barsø

22 indbyggere på den lille ø Barsø i det sønderjyske er helt afhængige af ’Barsøfærgen’, der forbinder øen med fastlandet nordøst for Aabenraa.

Tekst og foto: Hanne Hansen

31 år sammenlagt har Poul Meldgaard tilbragt på overfarten til Barsø.

Afstanden fra fastlandet, Barsø Landing, til øen Barsø er på knap tre kilometer, og færgen tilbagelægger strækningen på et kvarter. Overfarten ligger rimeligt afskærmet og har da heller aldrig ligget stille på grund af vejrliget – lige indtil mandag 28. oktober 2013. Orkanen, der satte store dele af fLorbindelseslinjerne i Danmark på pause, var så stærk, at det heller ikke var forsvarligt for ’Barsøfærgen’ at sejle.
-Så på den måde blev orkanen historisk for overfarten her, fortæller overfartsleder Poul Meldgaard.
Vandpresset gav ydermere en del skader på moleanlægget på Barsø – dog mestendels fordi det håndværksmæssige, der oprindeligt blev lavet, var noget makværk. Men det er en helt anden historie.
Udenfor turistsæsonen er det skolebørn og indbyggere samt besøgende på øen, der sammen med øens eneste – men meget store – landbrug sætter sit præg på overfarten.
6.000 personoverførsler blev det til sidste år, fortæller Poul Meldgaard. Antallet bliver ca. det samme i år, vurderer han.
Skolebørnene er der for tiden seks af, der går i skole enten Aabenraa eller Løjt Kirkeby.
Alt til og fra øen fragtes på ’Barsøfærgen’s dæk. Det omfatter også afgrøder og mælk fra landbruget. Hver anden dag henter Arla i tankvogne mælken på Barsø, og det sker, at der må sejles ekstra for at få al mælken med over.

31 år på færgen til Barsø
Årets gang på overfarten kender Poul Meldgaard efter 31 år ud og ind.
-Alligevel kan jeg stadigvæk blive helt betaget, når solen står op og landskab, hav og himmel viser sig på endnu en ny måde. Det er noget af det flotteste, smiler han.
Det er Aabenraa Kommune, der driver overfarten, der ligger i noget af Danmarks smukkeste landskab i Løjt Land. Her er tre mand fastansatte, mens en ferieafløser er løsere tilknyttet. Som overfartsleder varetager Poul Meldgaard også alt det praktiske og administrative og indgår derfor kun i vagttørnerne i begrænset omfang.
Færgen har på hverdage i alt otte ture på sejlplanen, men er der ingen kunder, så spares turen. Omvendt sejles der, hvis der forud er bestilt en overførsel.
Og servicen for beboerne på øen er højt prioriteret i Aabenraa Kommune, der således giver øboerne mulighed for at gøre brug af såkaldte ”gæstebuds-ture” og ”kultur-ture”. Det vil sige ekstra og sene ture i forbindelse med enten besøg af gæster eller deltagelse i sport eller kulturelle begivenheder på fastlandet.

To æg om dagen - til motoren
Poul Meldgaard har sin baggrund i fiskeriet på vestkysten, inden han i 1979 blev ansat på overfarten. Den gang var de to mand og færgen var den gamle. Den havde set sine bedste dage og var rent mekanisk noget af en udfordring. En frostsprængning af motoren havde blandt andet efterladt en revne i motorblokken, som dagligt blev holdt tæt ved at supplere kølevandet med to æg. Den størknede proteinmasse lukkede hullerne – nogle timer ad gangen.
-Da de i kommunen undrede sig over, at der jævnligt blev købt to bakker æg til færgeriet, så kom planerne om en ny færge på bordet, fortæller Poul Meldgaard med glimt i øjet.
Det lyder som en krønike, men historien er ganske sand, bedyrer han.
Forlænget i 2001
Poul Meldgaard var således med til projekteringen af den nye færge, der blev bygget lokalt på Aabenraa Værft i 1980. Færgen blev i 2001 forlænget med tre meter og er således knap 20 meter lang. Dermed kan landbrugsmaskiner, mindre tankvogne og to - tre personbiler fragtes til og fra øen. Overførsel af køretøjer kræver dog, at der er ærinde på øen, hvor der kun er ca. 800 meter offentlig vej.
Poul Meldgaard, der er 65, overtog i foråret opgaven som overfartsleder – en midlertidig foranstaltning, indtil der findes en ny og gerne yngre version, mener han. Siden han tiltrådte på overfarten i 1979 har han været væk i tre og et halvt år. Men langt den største del af arbejdslivet har været placeret i færgeriet. En stor del af tiden, har han også fagforeningsmæssigt været aktiv.
Han var således igangsætteren af et klubarbejde mellem overfarterne til Aarø, Hjarnø og Barsø – det var dengang de ansattes forbund hed Dansk Kommunalarbejderforbund.
-Vi var alle tre små overfarter, som både fagligt og socialt fik god gavn af fællesskabet, fortæller han.
I mange år har han været tillidsvalgt til sektorbestyrelsen i FOA og var tidligere medlem af forhandlingsudvalget.
-Men til marts trækker jeg mig. Jeg har taget min tørn, synes jeg, og yngre kræfter må tage over, bemærker Poul Meldgaard.

Artiklen bragt i fagbladet CO-Søfart, nr. 6 2013
publiceret 2. december 2013© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Oslo-ruten solgt: De to skibe forbliver i DIS

Alle søfarende på Oslo-ruten, ansat på Metal Maritimes overenskom ...

Medlemsmøder om DFDS’ salg af Oslo-ruten på vej

Kort før DFDS offentliggjorde salget af Oslo-ruten til Gotlandsbo ...

Samarbejdspartnere:

tjm banner 2019 fp1 195px
PFA banner 2023 195PX