Molestien 7, 2450 Kbh. SV, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

Portrætserie: Stigsnæs-Omø

Service til lands og til vands


Med hård vind fra sydøst får passagererne til og fra ’Omø’ som ekstra gevinst ved sejlturen også en fornemmelse af at være til søs. Vinden har frit løb op over Smålandsfarvandet og i bølgerne på grænsen mellem Smålandsfarvandet og Storebælt ruller færgen fra side til side. Vejrets og årstidernes skiften er - set med overfartslederens øjne - én af de mange positive ting ved jobbet om bord.

Tekst og foto: Hanne Hansen

Knud P. Nielsen, overfartsleder.

 

50 minutters sejlads fra Stigsnæs ligger Omø. 150 indbyggere sådan cirka bor fast på øen og dertil kommer ejerne af omkring 100 sommerhuse. Alle er de afhængige af færgen ’Omø’, der sejler i fast rutefart mellem Kirkehavn på øen og Stigsnæs på Vestsjælland.

Turistsæsonen er med det pæne sensommer- og efterårsvejr blevet forlænget en smule på øen, og det har de også bemærket på færgen. Som eneste trafikkanal til og fra øen har besætningen om bord altid fingeren på pulsen med, hvad der sker.

Få dage før CO-Søfarts besøg om bord på færgen, er der på øen gjort et enestående fund af en sølvskat fra vikingetiden. Først var det tre sølvmønter, siden blev det til 550 enkeltdele, der blev gravet frem på marken.

Sølvskatten har trukket blandt andre TV2 til øen – ikke med den ellers berømte helikopter – men med journalist og fotograf i bil, fragtet til Omø på færgen.

Skipper om bord på dagens tørn er Knud P. Nielsen, der også er overfartsleder.  Han har været på overfarten siden 1987, hvor han opgav fiskeriet ud fra Gilleleje.

Efter en tid med pendling frem og tilbage flyttede han til øen med familien. 

Værdsætter kontakt med passagererne

Umiddelbart kan Knud P. Nielsen ikke komme i tanke om noget bedre arbejde.
-Vi har det frit, passer arbejdet og nyder vejret, årstidernes skiften, fuglene og marsvinene, smiler han og fortsætter:

-Og så sætter vi jo pris på kontakten med passagererne. Efterhånden kender man jo de fleste og får en snak, når der er tid til det. Mange af turisterne er jo kommet her på øen i generationer, og personligt sætter jeg da pris på, at man har mulighed for at følge med i deres liv, når vi mødes og snakker.

Postbilen er kørt om bord i Stigsnæs og halvanden række biler har gjort den orange postbil selskab på bildækket, inden ’Omø’ bakker ud af færgelejet i Stigsnæs og roterer 180 grader i bassinet før passage af læmolerne.

Den manøvre kræver erfaring. Der er ikke meget plads at rutte med og vindpresset på overbygningen kan hurtigt skabe ravage for den ukyndige.
-Ja, mere plads her i havnen, det ville vi da ikke have været kede af, bemærker Knud P. Nielsen fra manøvrepulten i brovingen.

Med billetteringen overstået får styrmand Erik Jensen tid til en kop kaffe, mens administrationsarbejdet med registrering og indberetning af passagerer klares på broen. 

Tørn passer fint med pendling

Med kun tre måneder i jobbet er Erik Jensen nyeste mand af de i alt otte på overfarten.
-Der er meget at lære endnu, konstaterer han.
Han sejlede i sine unge dage, var så væk fra erhvervet i 30 år, inden han for tre år siden tog kystskippereksamen i Skagen.
Erik Jensen er selv øbo. Men ikke på Omø. Bopælen er på Eskilsø i Roskilde Fjord, og han pendler til vagterne på færgen ’Omø’.

-Det er ikke noget problem overhovedet, slår han fast.
Med en tørn på et døgns vagt og to døgn fri går det fint med at pendle.
Telefonen på broen ringer.
-Ja, det er Omøfærgens hårdtprøvede medarbejder, lyder hans præsentation, da han tager røret med opkaldet fra rederiets administration.

Selv om han med egne ord er ”ny”, har han tilsyneladende allerede tilegnet sig den humoristiske tone, som er mand og mand imellem om bord og i rederiet, som drives af Slagelse Kommune.
-Det er noget af alt det, jeg umiddelbart godt kan lide ved at være her, forklarer han fortsættende efter telefonsamtalen.
-Vi har det frit og snakker sammen på kryds og tværs. I det hele taget er her en rigtig god stemning og folk er flinke, tilføjer han.

Skipper og overfartsleder Knud P. Nielsen tilføjer med et glimt i øjet:
-Ja, vi er flinke, det trækkes til gengæld fra i lønnen. 

Vedligehold og ekstra service

Forude dukker Kirkehavn på Omø frem, efter vi har rundet syd om Helleholm Flak syd for Agersø.
Postbilen triller som den første fra borde med dagens post til øens beboere.
Der er godt en time til næste afgang mod Stigsnæs, hvor tiden udnyttes til at få løst faste opgaver.

Vedligeholdsopgaverne er sat i fast skema, og dagens opgaver lyder på smøring af trækstænger og opfølgning af sikkerhedstjekliste.
Styrmand Erik Jensen har med maskinen som sit arbejdsområde smøre-opgaven, mens Knud P. Nielsen tager sig af sikkerhedstjeklisterne.
Der bliver også tid til en, ekstra og frivillig, service-opgave med ophængning af opslag med information til øboerne om kommende besøg fra en antennemontør.

-Selvfølgelig gør vi også det. Det betyder så lidt for os, men betyder meget for alle andre, bemærker Knud P. Nielsen, mens de kraftige nåle trykkes ind i det rødmalede træværk, der også fungerer som ”opslagstavle”.
Biler og passagerer, der skal med retur til Stigsnæs kører én efter én om bord. Postbilen har fået afleveret posten og er klar til tilbageturen. I sidste sekund, inden bommen går ned, når også bilen med TV2’s udsendte med tilbage. Dermed er der gode chancer for, at Omø bliver en del af aftenens sendeflade på tv-kanalen. 

FOA-overenskomst

Efter afgang genoptager vi snakken om løn- og ansættelsesforhold.

Med opsplitningen af Vestsjællands Færgeselskab mellem Kalundborg og Slagelse kommuner i 2010, overgik overenskomstdækningen af Omøfærgen også fra Søfartens Ledere til FOA.
-Det var en omfattende og indviklet proces, men FOA i Slagelse lavede i den forbindelse et rigtig godt stykke arbejde, refererer Knud P. Nielsen.

Han var selv medlem af Søfartens Ledere, men skiftede til FOA.
-For mig er det naturligt at være medlem af den overenskomstbærende organisation, siger han og fortsætter:
-Hvis man vil have retten til at brokke sig, jamen så skal man også være medlem. Sådan er det.
Løn- og ansættelsesforhold finder han både rimelige og i orden under FOA-overenskomsten, så der er ikke det store at brokke sig over – ja altså lige bortset fra, at lønnen jo per definition altid gerne måtte have været højere.

-Men vi er irriterede, tilføjer han og uddyber:
-Det er irriterende, at nyansatte har 8 måneders karens, inden man kan komme ind under pensionsordningen. Og så er det virkelig et irritationsmoment, at vores lønsedler skal være så indviklede.

Set med hans øjne er det ikke så sært, at der ofte findes fejl i lønsedler, når de tjekkes af FOA.
-Som ansat har man ikke selv den fjerneste mulighed for at gennemskue det. Tillæg og så videre er opgjort på den mest indviklede måde overhovedet. Det kunne vi godt ønske os gjort meget bedre, bemærker han. 

Færge med ekstra service

En alarm fra maskinrummet afbryder samtalen. Systemet varsler problemer med udstødstemperaturen, og styrmand Erik Jensen kigger på sagen. Alarmen har drillet i løbet af dagen, og der skal måske tilkaldes service.
At færgefarten til Agersø og Omø indgår i Slagelse Kommunes omfattende spareplaner, er et af de emner, som besætningen ikke har nogen holdninger til. Den del er politisk, og besætningen afholder sig fra at deltage i debatten.

Sparemålet lyder umiddelbart på 2,8 mio. kr., og øernes beboerforeninger er gået ind i kampen for at friholde færgedriften, når kommunens politikere for alvor tager hul på budgetforhandlingerne.
Vi nærmer os Stigsnæs, og der indløber besked fra chaufføren på et lastvognstog, der var med fra øen på formiddagsturen. Han har fået læsset af og vil gerne med for en ny vognladning på den sene eftermiddagstur, men spørgsmålet er, om han kan nå Stigsnæs inden færgeafgang.Han bliver lovet, at færgen vil vente, hvis det drejer sig om et par minutter.

Chaufføren får dog ikke brug for færgens ekstra service. Vogntog og færge ankommer næsten samtidig til Stigsnæs i den efterhånden lavt hængende efterårssol.

TV2-bilen kører i land, lastet med sidste nyt om sølvskatten på Omø, og lastvognstoget kører om bord for endnu en tur til øen efter korn fra øens landbrug.

Artiklen bragt i fagbladet CO-Søfart, nr. 6 2015
publiceret 4. december 2015© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Molestien 7
2450 København SV

Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Oslo-ruten solgt: De to skibe forbliver i DIS

Alle søfarende på Oslo-ruten, ansat på Metal Maritimes overenskom ...

Medlemsmøder om DFDS’ salg af Oslo-ruten på vej

Kort før DFDS offentliggjorde salget af Oslo-ruten til Gotlandsbo ...

Samarbejdspartnere:

tjm banner 2019 fp1 195px
PFA banner 2023 195PX